Оддел: А4.2 Само слика

Докази за македонската самобитност од РАЗНИ МАКЕДОНСКИ ИЗВОРИ со изворна слика, но без посока за времето или изворот на документот.

1940_Македонски Кошаркарски Клуб - св. Ѓорѓија, Канада
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1940_Македонски Кошаркарски Клуб – св. Ѓорѓија, Канада

Posted in А24.5 Дела и Настани А4.2 Само слика

1878_Печат од Кресненското Македонско востание

  Печатот на Македонското востание од 1878 година (познато и како Кресненско) дигнато во Кресна, пиринска Македонија. На печатотот се чита написот ‘МАКЕДОНСКО востание’, најдолу е годината ‘1878’, а во средина стои ‘Печат на началникот на штабот’.    

1944.11.04_7ма Битолска бригада - Ослободување на Битола
Posted in А26.1 Партизански единици А4.2 Само слика

1944.11.04_7ма Битолска бригада – Ослободување на Битола

Седма македонска ударна бригада (позната и како Битолска ударна бригада) била создадена на 22 житар 1944 година во селото Зборско, на планината Кожуф.

1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1937_Македонско-Хрватски конгрес, Индијана САД

Уште еден масовно посетен годишен македонско – хрватски конгрес каде пред јавноста се истакнуваат барањата за независност на Македонија и Хрватска.

1935.09.12-13_Годишен Македонско - Хрватски собир, Акрон, Охајо САД
Posted in А16.7 Иселеништво А4.2 Само слика

1935.09.12-13_Годишен Македонско – Хрватски собир, Акрон, Охајо САД

За време на кралство Југославија внатре и надвор јакнее пријателството помеѓу подредените народи. На собирот можат да се прочитаат слоганите: Independence for Macedonia, Macedonia does not want anything that does not belongs to her. Macedonia wants what is hers by right…, Defenders of Croatia – Hrvatski domobran.

1920+_Картичка - Независна Македонија (со карта и слоган)
Posted in А4.2 Само слика

1920+_Картичка – Независна Македонија (со карта и слоган)

Независна Македонија За неа ние се бориме, За неа ние умираме.

Лисковски Петко - надгробен споменик
Posted in А4.2 Само слика

Лисковски Петко – надгробен споменик

Сведоштво за македонската судбина да бидат присвојувани од сите.

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ
Posted in А26.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1944+_Македонскиот и Албанскиот народ

„Да живее братството меѓу Македонскиот и Албанскиот НАРОД“

-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат
Posted in А17.2 Само слика А4.2 Само слика

-0239-_Камен натпис на древномакедонскиот крал Антигон II Гонат

Натпис од времето на Антигон II Гонат, крал на Македонија, 3 век п.н.е Според историчарите: Македонците под водство на кралот Антигон пак ги посрамија Елините, дури и погадно од онаа битка кај Херонеја. На овој натпис е опишано понижувањето на заробените Јонци од страна на Македонците. 1. ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΝΤΙΓΟ- КРАЛ АНТИГ- 2. ΝΟΣ ΔΥΑΣ ΙΛΑΡΙ ΧΑΙ- ОН ДВА (1) ВЕСЕЛБА…

1903_Револуционерна збирка
Posted in А4.2 Само слика

1903_Револуционерна збирка

Револуционерна збирка најверојатно составена меѓу двете светски војни. Ја сочинуваат револуционерното знаме на организацијата за градот Струга од 1903 година, слики од македонски дејци, песната „Т’гра за југ“ и слоганот „Македонија на Македонците“.

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)
Posted in А26.3 Дела и Настани А4.2 Само слика

1944_НОБ транспарент (Солун право на самоопределување)

При влез во градот Охрид македонските партизански единици носеле транспарент: „Солун право на самоопределување“, што го изразува стремежот на партизанските сили за ослободување на цела Македонија и обединување врз основа на правото на самоопределување на граѓаните.

1920_Натпис во Горна Џумаја (Благоевград), Пиринска Македонија
Posted in А4.2 Само слика

1920_Натпис во Горна Џумаја (Благоевград), Пиринска Македонија

МАКЕДОНЦИ, ВЕРУВАЈТЕ СИ ПРЕД СЀ САМИ СЕБЕСИ! МАКЕДОНЦИ, РАЗЧИТАИТЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА СЕБЕ СИ!

1920+_Карта, слоган и предводници
Posted in А4.2 Само слика

1920+_Карта, слоган и предводници

Карта со целта за ослободување на територијата на Македонија, главните предводници на борбата и слоганот на борбата.

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974
Posted in А27 Југославија Социјализам А4.2 Само слика

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974

ДООМ – Движење за ослободување и обединување на Македонија Движењето за ослободување и обединување на Македонија е македонска иселеничка организација основана во 1962 г. во Шведска. Составена е од македонски иселеници во Данска, Германија, Шведска, Австрија, Белгија, Франција, САД, Канада и Австралија. Тоа претставувало македонско родољубно и национално движење и е основано како Ослободителен комитет на Македонија (ОКМ). На вонредниот…

1500-1900+_Македонскиот земски грб со лавот
Posted in А4.2 Само слика

1500-1900+_Македонскиот земски грб со лавот

Oд 16-19 век Прашање на кој од овие македонски историски ознаки основата е со плава (Грција) или пак зелена боја (Бугарија)!? Ние не можеме да знаеме во древноста на која подложна боја биле поставувани древномакедонските ознаки – светлозрачното древномакедонско сонце, лавот и волкот. Меѓутоа на сите подоцнежни претстави низ вековите кои се до денес во боја сочувани, за Македонија, за…