Оддел: А05 Бугарски извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни бугарски извори.

1941.04.15 « 1955_БАН - 'Историја на Бугарија', том II, с766
Posted in А5.1 Слика и посока

1941.04.15 « 1955_БАН – ‘Историја на Бугарија’, том II, с766

1941.04.08-09_Богдан Филов - 'Дневник'
Posted in А5.1 Слика и посока

1941.04.08-09_Богдан Филов – ‘Дневник’

Бугарскиот премиер Богдан Филов запишал во својот дневник за 8 и 9 тревен 1941 година: „..ние дејствено треба да побрзаме за да ја окупираме Македонија..“

1872_Иван Вазов, бугарски поет
Posted in А5.1 Слика и посока

1872_Иван Вазов, бугарски поет

Бугарскиот поет Иван Вазов уште во далечната 1872 година пишува за Македонците како посебен народ.

1892_Бугарската штампа против македонските родољуби 'Лозарите'
Posted in А5.1 Слика и посока

1892_Бугарската штампа против македонските родољуби ‘Лозарите’

Весникот “Лоза” бил укинат по само 4 броја, а издавачите и соработниците биле нарекувани сепаратисти и предавници, па биле апсени, со што се растурила Дружината… исто како и Словенско-македонската Книжевна Дружина на Ѓорги Пулевски претходно (Софија, 1888).

1892_Весник 'Свобода' против македонските родољуби 'Лозарите'
Posted in А5.1 Слика и посока

1892_Весник ‘Свобода’ против македонските родољуби ‘Лозарите’

Написи во бугарскиот про-владин весник ‘Свобода’ … против македонските патриоти организатори на списаението ‘Лоза’.

1892.04.13_весник 'Свобода' Димитар Т. Левов за 'Лозарите' (Mладата Македонска Книжовна Дружина)
Posted in А5.1 Слика и посока

1892.04.13_весник ‘Свобода’ Димитар Т. Левов за ‘Лозарите’ (Mладата Македонска Книжовна Дружина)

На велико-бугарските шовинисти отсекогаш им пречело тоа што татковината за Македонците пред се’ и над се’ била историска Македонија, тоа што се поистоветувале со народот на Филип II и Александар Македонски. Им пречело и тоа што Македонците се спротивставувале на културната и јазична асимилација, на наметнувањето на тешко разбирливото за нив источнобугарско наречје итн. —————-— 13.IV.1892 Димитар Т. Левов за…

1874.03.05_Петко Славејков со писмо до Екзарх Йосиф I, Солун
Posted in А5.1 Слика и посока

1874.03.05_Петко Славејков со писмо до Екзарх Йосиф I, Солун

„Глупавите настојувања на тукашниот [во Солун] православен човек, непромислените говори …дека тие не се Бугари, туку Македонци, т.е. различни од Бугарите (Александрови потомци!) …се тука за да го настројат населението на погубниот пат на одделување…” – Петко Славејков говори за движењето за издвојување на македонските црковни општини во посебна македонска црква, во 1870-тите, преку возобновување на Охридската Архиепископија. (Писмо до…

1870.11_весник 'Право' (писмо со критика кон Кузман Шапкарев)
Posted in _Избор А5.1 Слика и посока

1870.11_весник ‘Право’ (писмо со критика кон Кузман Шапкарев)

„… Во Охрид, нему роден град, не знам до која мерка успеал г-дин К. Шапкарев да ги одврати Бугарите од нивните браќа, но потврдено ми кажаа дека таму повеќе бујствувал, и за таа цел за содружник го имал неговиот брат. Првите зборови на омраза кон се’ бугарско биле: „едвам се ослободивме од Грците, сега пак Шопје ли да станеме“!!! Од…

1906_Стефан K. Салганџиев - 'Лични дѣла и спомени по възраждането', с. 35, Пловдив
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А5.1 Слика и посока

1906_Стефан K. Салганџиев – ‘Лични дѣла и спомени по възраждането’, с. 35, Пловдив

Новиот учител од Охрид… запрашан, на која народност припаѓа, одговараше: „Јас не сум ни Бугарин, ни Грк, ни Влав; јас сум чист Македонец, какви што биле Филип и Александар Македонски”. Стефан K. Салганџиев: „Лични дѣла и спомени по възраждането“, с. 35, Пловдив, Печатница „Труд” на П. Беловеждов, 1906 г. „… Во тоа време (1868-1869) беше завеал оној ветер, на одамна…

1915_Македонско-Одрински борци, Софија
Posted in А5.1 Слика и посока

1915_Македонско-Одрински борци, Софија

Кога било потребно за да се привлечат Македонците за учество во Прва Светска војна, повикот во софиската штампа е со: „О, виј Македонци, Александрови потомци“

1897_Осудени Македонци по солунската афера
Posted in А5.1 Слика и посока

1897_Осудени Македонци по солунската афера

Новинарско известување за ‘Македонци’ осудени по солунската афера.

1941_Trajco Kostov, Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Worker’s Party
Posted in А5.3 Само посока А15 Странски изјави

1941_Trajco Kostov, Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Worker’s Party

And the facts say that a great part of the Macedonian population has more a Macedonian than a Macedo-Bulgarian consciousness. According to reliable facts, supplied by our competent comrades of Macedonia itself, the Macedonian consciousness has penetrated quite deeply, especially among the younger generation, which was not exposed to Exarchistic propaganda. According to these comrades, who are fully acquainted with…