1941.04.08-09_Богдан Филов – ‘Дневник’

1941.04.08-09_Богдан Филов - 'Дневник'

Бугарскиот премиер Богдан Филов запишал во својот дневник за 8 и 9 тревен 1941 година: „..ние дејствено треба да побрзаме за да ја окупираме Македонија..“