Оддел: А9.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од СВЕТСКИОТ ПЕЧАТ без изворна слика, но со посока (референца) на потеклот на кој се повикува.

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1924.01.06_Eko de Danube, Hungary

Тој нема да го остави оружјето сѐ дотогаш, додека Македонија не добие слобода. Неговата верба ќе издржи пред било што. Стари жени, деца, сите работат за ослободителното дело, сите се еднакво предадени на делото и умеат да ги чуваат тајните што им се доверени. За комитите на Тодор Александров животот не значи ништо, кога се работи да се посвети за…

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1923.09_Journal de Paris

„… Какви се плановите на тој човек, кој само со еден гест може да ја крене Македонија на нозе? Каде се наоѓа Тој? Поставете ги прашањата на кого сакате, никој не може да ви одговори. Белградската Влада нуди огромна сума пари на оној што ќе го донесе жив или мртов Тодор Александров, а тој независно од големите опасности го продолжува…

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1920+_Chicago Daily News

„… Македонците се обединија околу нивната стара институција ВМРО, која како и секогаш предизвикува сѐопшто восхитување. Тодор Александров, сакан и уважуван од целиот народ, го зеде во свои раце раководењето со движењето. Роден е во Македонија, 42 годишен. Тодор Александров го посвети својот живот на македонската кауза уште кога беше на 18 годишна возраст. Тој е учител, човек со нескротлива…

1923_The Times, London
Posted in А9.3 Само посока

1923_The Times, London

„… Патувањата на Тодор Александров се рамни на царски патувања, таму каде ќе стаса Тој, на пример, во некоја далечна долина, долината добива живот, зад секое дрво будно стои стражар, секој жбун во шумата крие две очи, а селаните се собираат крај патеките изговарајки ги во шепот зборовите: ‘Тодор ќе минува оттука.’ …“ Генерал Томсон Посочил: Македон

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1903.02.28_Весник ‘Славянский Век’ за Македонското Научно-Литературно Друштво, с431-432, Виена

Списанието „Славянский Век“ меѓу првите објавува опширни вести за создавањето и целта на Македонското Научно-Литературно Друштво од Санкт Петерсбург. Во својот број од сечко 1903 г., редакцијата објавила и една дописка под наслов „Македонско друштво во С. – Петроград“, која во контекст на посебноста на македонскиот идентитет, особено на македонскиот јазик, овде во целост се објавува: „Под покровителство на Слав(јанското)…

Posted in А9.3 Само посока

1945.06.09_Bradford Observer

Обвинување од страна на Белград и Москва за протерувањето на илјадници Македонци од страна на грчките реакциoнери.

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1924.09.24_Tribune de Genève

„… Со своите високи квалитети, и покрај физичките страдања поради болест, која не простува, Александров беше станал легендарен конспиратор, кој дејствуваше неуморно на планините во Македонија. Неговата врховна цел беше независноста на Македонија, која во една самостојна држава ќе ги вклучи деловите кои сега припаѓаат на Југославија, Грција и Бугарија, и така создавање на еден нов фактор за мир и…

1916_Василиј В. Водовозов - 'Современик' (осврт по повод годишнината од смртта на Ј. Сандански)
Posted in А9.3 Само посока

1916_Василиј В. Водовозов – ‘Современик’ (осврт по повод годишнината од смртта на Ј. Сандански)

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1901.03.08_Весник – ‘Information’

Во изворите уште од 1901 година кои говорат за висока стапка на миграција од Македонија во Бугарија, Сер Франсис Планкет, британски амбасадор во Виена, во писмото испратено до маркизот од Ленсдаун, државен секретар за надворешни работи на Велика Британија, од 9 март 1901 година, доставува краток извадок од еден извештај за бројната состојба на Македонците во Бугарија. Како што пишува…

Вероучение - Поука 03
Posted in А9.3 Само посока

1890.07.21_San Francisco Call

The Christians, a herd of Greeks, Bulgarians and Macedonians, with the most villainous faces, morals and manners imaginable, have to be ruled with a tight hand in order to be kept from strangling one another.