Оддел: А11.3 Само посока

1601_Mavro Orbini - 'Il Regno de gli Slavi', Pezaro
Posted in А11.3 Само посока

1601_Mavro Orbini – ‘Il Regno de gli Slavi’, Pezaro

Дубровничкиот писател, католички монах Мавар (Мавро, Мауро) Орбини во своето најзначајно дело „Кралството на Словените“ во еден пасос Александар Велики, древните Македонци како и Илирите, Трачаните и Мизијците ги прикажува како Словени. Исто така наведува дека јазикот на Русите бил ист со јазикот на древните Македонци. Подолу е дадена содржината на пасосот:   Македонски: „… Во една цариградска библиотека сочувана…

1999_Eugene N. Borza - 'The Eye Expanded', ch16 Macedonian Redux, p249-254
Posted in А11.3 Само посока

1999_Eugene N. Borza – ‘The Eye Expanded’, ch16 Macedonian Redux, p249-254

Извадокот зборува за тоа како познатиот историчар Јуџин Н. Борза станал свесен за постоењето на посебен македонски народ. За време на семестарот кога била разгледувана темата „Етничките малцинства и порастот на националните држави во современиот Балкан“ една млада студентка себе си се определила како Македонка. На прашањето Гркинка или Славјанка таа одговорила – Македонка, а сигурно не Гркинка. Продолжила со…

1933_Lovett F. Edwards - ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)
Posted in А11.3 Само посока

1933_Lovett F. Edwards – ’Macedonia‘, London, (David Harvey Publishers)

„… Во XI и XII век македонскиот јазик бил вообличен од Климент и Наум и раширен низ целата македонска земја. Манастирот Лесново, близу Кратово бил центарот на литературната активност. Во XIV век кога македонската земја потпаднала под османлиска власт, таа литературна дејност замрела …“.   Посочил: Види Види

Вероучение - Поука 03
Posted in А11.3 Само посока

1997_John Shea – ‘Macedonia and Greece: Two Ancient and Separate Nations’, pg.23-35.

To get to the real Macedonians we need to start a little before the time of Alexander the Great. If we go too far back, say to the seventh century B.C., we find that Macedon was a tiny little piece of land that no one today would really be interested in. It was an area that could be covered on…

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann - 'The Penguin Atlas of World History'
Posted in А11.3 Само посока

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски. Од него настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван јазик на Балканот и сите Словени.

1942_Frederic W.L. Kovacs - 'The untamed Balkans', p56.
Posted in А11.3 Само посока

1942_Frederic W.L. Kovacs – ‘The untamed Balkans’, p56.

Жителите [на Македонија] се мешавина од народи, мнозинството Славјани. Македонските наречја не припаѓаат ниту на српските, ниту на бугарските јазици. Тие сочинуваат некој вид на врска помеѓу овие две гранки од јужнославјанското семејство на јазици. Србите, го нарекуваат македонскиот јазик ‘јужносрпски’; Грците тврдат дека Македонците се само „Славјанозвучни“ мислејќи славјано говорни Грци; а Бугарите тврдат дека Македонците се чисти Бугари….

1944_Michael Padev - 'Escape From The Balkans', London
Posted in А11.3 Само посока

1944_Michael Padev – ‘Escape From The Balkans’, London

Once we reached Macedonia, what struck us most was the ease and zest with which the Macedonian underground battled against the Bulgarian occupying authorities. We stayed there a week and not a night went by without fighting in the streets. It was the same in Bitolj, which the Bulgarian nationalists claim as ‘the most Bulgarian of all Macedonian towns.’ We…

Вероучение - Поука 03
Posted in А11.3 Само посока

1886_James G. Minchin – ‘The Growth of Freedom in the Balkan Peninsula’

• Pg. 94 • The language spoken by the majority of the tillers of Macedonian soil is a Slav dialect, which is not Bulgarian… indeed the Macedonian dialect is no more Bulgarian than the Croatian dialect is Bulgarian, though Bulgarian and Croatian are both unquestionably Slav dialects. • Pg. 95 • It is true that a Macedonian rarely speaks of…

Вероучение - Поука 03
Posted in А11.3 Само посока

1915 « 1922_J. Abraham A, (Foreign Consul in Skopje) « James Abraham – ‘in My Balkan Log’, Pgs. 137, 138

The average Macedonian is neither Serb, nor Greek, nor Bulgar.