Оддел: А12.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

1100+_Anonimous - 'Gesta Hungarorum', Hungary
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1100+_Anonimous – ‘Gesta Hungarorum’, Hungary

Делата на Унгарците Унгарски летопис во кој се спомнуваат Македонците. Запис за раната унгарска историја напишана од непознат автор. На македонски: „… Неколку дена Совард и Кадоча, заедно со целата своја војска држејќи го знамето високо ги преминаа водите на Дунав, го зазедоа замокот Баранц, а потоа маршираа кон замокот Сежередиц. Кога народите на Бугарите и Македонците го слушнаа тоа,…

1703.12.19_Michael Conradvs Lvdwig - ’Alcorani prima inter Europas‘
Posted in А12.1 Слика и посока

1703.12.19_Michael Conradvs Lvdwig – ’Alcorani prima inter Europas‘

Споменат е македонскиот јазик како посебен јазик. Сличен на далматинскиот, различен од грчкиот. Посочил: Пољакот од Македонија

2005_Nicholas V. Riasanovsky - ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford
Posted in А12.1 Слика и посока

2005_Nicholas V. Riasanovsky – ’Russian Identities, A Historical Survey‘, Oxford

„… Од таму ниту Бугарите, ниту Аварите не го колонизирале Балканскиот полуостров во петтиот и шестиот век; откако ја разгромиле Тракија, Илирија и Грција тие се вратиле назад во своите територии северно од Дунав. Словените биле тие кои ја направиле колонизацијата; патувајќи пешки во големи бројки, цели семејства или други цели племина кои се вметнале во опустошените земји. Како земјоделски…

0825 – 0885_Conversio Bagoariorum - Excerptum de Karentanis (за св. Методиј)
Posted in А12.1 Слика и посока

0825 – 0885_Conversio Bagoariorum – Excerptum de Karentanis (за св. Методиј)

„…Методиј ја измислил славјанската азбука и проповеда на славјански во Коринтија. … Извесно време после него дошол еден Славјанин од пределите на Истра и Далмација на име Методиј кој ја измислил славјанската азбука; тој ја исполнувал божествената служба на славјански и станал причина да се напушти латинскиот јазик. …“

1912 « 1921_T. Alford Smith, B.A. Lond, F.R.G.S. - ’A geography of Europe‘, London
Posted in А12.1 Слика и посока

1912 « 1921_T. Alford Smith, B.A. Lond, F.R.G.S. – ’A geography of Europe‘, London

„… Меѓу расите кои сѐ уште се под турско владеење може да се споменат Албанците и Македонците …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1876.10-11_’Revista Contemporánea‘, tVI

„… Современи Разгледи. Том VI. За да може читателот да го разбере словенскиот спор во неговата целина на која се повикува Турција, за момент се навраќаме на етнографското потекло на неколкуте христијански населенија во европска Турција, кои се нарекуваат, според земјописното име на покраините каде што живеат, Србија, Срби стари Црногорци, Босанци, Херцеговци, Бугари, Македонци, иако во исто време сите…

1268~_Roger Bacon - 'Mathematics in the service of theology', 4th
Posted in А12.1 Слика и посока А17.1 ДМК Слика посока

1268~_Roger Bacon – ‘Mathematics in the service of theology’, 4th

  Роџер Бејкон ја опишува земјописната местоположба на Македонија во 13. век. При тоа, тој јасно ја издвојува Македонија – земјата на Антигон, Филип и Александар Велики, и Македонците, од татарскиот принципат Мала Бугарија (источен Балкан), каде јазикот е ист со оној на суровите Бугари „Сарацени“ во Голема Бугарија (кај р. Волга). Посочил: Poljakot od Makedonija Извор: Macedonia : a…

1918_G. Ward Price - 'The story of the Salonica Army', p99
Posted in А12.1 Слика и посока

1918_G. Ward Price – ‘The story of the Salonica Army’, p99

„… Со секоја милја или две како што возите ќе забележите пат од двете страни порабен со црна линија од тие земјоделци, бегалци или месни селани – од сите раси на Балканот, Срби, Турци, Бугари (иако од грчко подаништво), МЕШАНАТА РАСА КОИ СЕБЕ СИ СЕ НАРЕКУВААТ “МАКЕДОНЦИ”, Куцовласи и Грци. …“ Многу често разни странски писатели кои низ своите книги…

1622_Giovanii Botero - 'Le Relationi Vniversali'
Posted in А12.1 Слика и посока А18.1 Слика и посока

1622_Giovanii Botero – ‘Le Relationi Vniversali’

„… Албанија, ова е дел од Македонија, носи име од Албанци, азиски народ кој дошол овде, потекнува од куќата на Татарите. …“ (слободен превод) „… Albania Questa e parte della Macedonia, hail nome da gli Albani, popoli Asiatici, che vi vennero, cauciati da casa toro da Tatari. …“ (изворно) Посочил: Makedon Hegemon

1916_Jan Gordon - 'A Balkan Freebooter', London
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1916_Jan Gordon – ‘A Balkan Freebooter’, London

Книга со многу споменувања на Македонците како посебен народ. На страна 226 писателот пишува дека ‘бугарските, српските и грчките комитаџии гледаа со алчност кон богатата земја (Македонија) и се обидувале со пари или на други начини да ги намамат Македонците на своја страна за да влезат во нивните земји’

1797 « 1906_Sir Edward Sullivan - 'Buck Whaley’s Memoirs including his journey to Jerusalem', London
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1797 « 1906_Sir Edward Sullivan – ‘Buck Whaley’s Memoirs including his journey to Jerusalem’, London

Првото востановување на јаничарите било за време на Мурат Втори и тие биле составени од млади Бугари и Македонци.

1599_Бартоломеј Папроцки
Posted in А12.1 Слика и посока

1599_Бартоломеј Папроцки

Полски писател во 1599 година Александар и Филип ги нарекол Славјани. „… Ние, Александар, Филип кралот Македонски, монарх, … На просветлениот род на Славјаните и нивниот јазик …“ Македонски превод од руската верзија: „… Ние, Александар, Филип кралот Македонски, монарх, сликан како јарец, син на Јупитер, претскажан (навестен) преку Нектанаб, соговорник на Брахманите и дрвјата, Сонцето и Месечината, освојувач на…

1921_Etienne Burnet - 'La Tour blanche, Armée d’Orient 1916-1917', p80-81, Paris
Posted in А12.1 Слика и посока

1921_Etienne Burnet – ‘La Tour blanche, Armée d’Orient 1916-1917’, p80-81, Paris

„Еден преведувач на армијата — црногорски граѓанин — ми ја даде неговата теорија за македонскиот народ. Тој се враќа на словенските преселби во 9 век. Македонската земја врз овие населенија еден заеднички белег, со локални варијанти. За да ги придобие, на една европска сила би ѝ биле доволни дваесет години. Ослободени од Турците, кои ги држеа во покорност приграбувајќи ја…

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler - 'Harvard Slavic Studies', v5
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1300+ « 1970.01.01_Thomas Butler – ‘Harvard Slavic Studies’, v5

После првото свети Кириловото влијание на писменоста, подоцна во 14 век постоел втор не помалку значаен бран на македонско и јужнословенското влијание врз руската писменост и книжевност. „… После татарската инвазија Русите од Атос беа одсечени од нивната татковина и зависеа од српската дарежливост сѐ до крајот на 14 век, кога Србите исто како и Македонците и Бугарите започнаа да се…

1919 « 1941~_Victor Lvovich Kibalchich (Victor Serge) - 'Memoirs of a Revolutionary'
Posted in А12.1 Слика и посока

1919 « 1941~_Victor Lvovich Kibalchich (Victor Serge) – ‘Memoirs of a Revolutionary’

Едно комунистичко животописно сведоштво за Македонците и македонската борба за слобода.