Оддел: А12.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од СВЕТСКАТА КНИЖЕВНОСТ.

1711 « 1914_Francis Seymour Stevenson - 'History of Montenegro', pg144-145
Posted in А12.1 Слика и посока

1711 « 1914_Francis Seymour Stevenson – ‘History of Montenegro’, pg144-145

Во 1711 година при една од Руско-Турските војни бил испратен проглас со повик за борба против Османлиското Царство до Црногорците (Владиката Данило), Албанците, Македонците и Босанците. Посочил: Пољакот од Македонија

1483 « 1938_August Mencken - ’First-Class Passenger, Life at Sea‘, New York
Posted in А12.1 Слика и посока

1483 « 1938_August Mencken – ’First-Class Passenger, Life at Sea‘, New York

Македонци наведени како робови на брод што патувал кон Светата земја во 1483 година. Посочил: Пољакот од Македонија

1888 « 2002_Ben Fowkes - ’Ethnicity and ethnic conflict in the post-communist world‘
Posted in А12.1 Слика и посока

1888 « 2002_Ben Fowkes – ’Ethnicity and ethnic conflict in the post-communist world‘

И сам Исус Христос ако слезит од небоно не можит да го уверит Македонеца оти тој е Б’лгарин иљи Србин. Темко Попов

0600–0800_Различни автори - Славјанското преплавување на Ромеја
Posted in А12.1 Слика и посока

0600–0800_Различни автори – Славјанското преплавување на Ромеја

Разни извори зборуваат за преплавувањето на Ромеја (Византија) со славјанско население сѐ до и вклучувајќи го Пелопонез на југ. При тоа уште веднаш почнува да се создава разликување на Македонски Славјани, Грчки Славјани, Тракиски Славјани…, соодветно со создавањето на нивните повеќе или помалку самостојни Склавинии.

1861_C. Muller- ’Geographi Graeci Minores‘, 2, 574, Paris
Posted in А12.1 Слика и посока

1861_C. Muller- ’Geographi Graeci Minores‘, 2, 574, Paris

„… Тие се докажани дека се сместиле во секоја област од Грција. … И сега скитските Словени го населиле цел Епир и скоро цела Грција, Пелопонез и Македонија. …“

1806-1812 « 1854_Липранди - ’Обозрѣние пространства‘, Санкт Петербург
Posted in _Избор А12.1 Слика и посока

1806-1812 « 1854_Липранди – ’Обозрѣние пространства‘, Санкт Петербург

Македонците во руската документација пред почетокот на противмакедонските пропаганди потполно несомнено се издвојувани како засебен народ на почетокот од 19 век.   Посочил: Пољакот од Македонија

1907_Т.Д.Флоринскій - ’Славянское Племя‘, Кiевь
Posted in А12.1 Слика и посока

1907_Т.Д.Флоринскій – ’Славянское Племя‘, Кiевь

Македонците се посебен народ. Кога македонските словени за себе го употребуваат зборот Бугарин тоа не е национално име и тоа етнички не означува болгарин. Посочил: Пољакот од Македонија

1977_Ivan Dorovski - ’Sbornik praci filozoficke fakulty Brnenske university‘, p123-126, Brno
Posted in А12.1 Слика и посока

1977_Ivan Dorovski – ’Sbornik praci filozoficke fakulty Brnenske university‘, p123-126, Brno

Познатиот чешки книжевник, историчар и преведувач – Иван Доровски, во својот труд за развојот на литературните процеси на Балканот во 19ти век посочува дека во 1840тите години тогашните т.н. бугарски учители ја воочиле различноста меѓу македонскиот и бугарскиот јазик. Еден од тие учители, Најден Јовановиќ и практично ја потврдил разликата во 1846 година кога го направил и отпечатил првиот (досега…

1920.11_’The Smith alumnae quarterly‘
Posted in А12.1 Слика и посока

1920.11_’The Smith alumnae quarterly‘

„… Доаѓајќи до нашите диспанзер и болница ние имавме Турци, Бугари, Македонци и прави Срби. Како некои од овие луѓе знаеја за себе си да се нарекуваат е повеќе од она што знаев. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1823.01-06_Robert Walsh - ’The Museum of foreign literature and science‘
Posted in А12.1 Слика и посока

1823.01-06_Robert Walsh – ’The Museum of foreign literature and science‘

„… Истата причина која ги донесе Ерменците во Австрија, истото е спроведено од Грците, Албанците и Македонците. Овие различни нации не се многу бројни, ги има едвај по неколку стотини семејства од нив во Трансилванија, иако таму изобилува повеќе отколку во другите покраини. …“ Посочил: Пољакот од Македонија Друг извор…

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)
Posted in А12.1 Слика и посока А23 Ромејско Царство

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)

И пред војната на Самоил против Василиј II постоело некое македонско востание против византиската власт. „… востание на македонските славјани против византиската власт околу 926 г. … некои славјани кои се востанале против императорот Роман и му ја опустошувале земјата биле нападнати од споменатиот мој татко кој одел во Солун. … два од нивните кнезови биле фатени живи …“

1907.08-09 « 1999_В. И. Косик - ’Гордиев узел Балкан‘, Москва
Posted in А12.1 Слика и посока

1907.08-09 « 1999_В. И. Косик – ’Гордиев узел Балкан‘, Москва

„… Во Костур, делегации од селата дојдоа да нѐ видат и изјавија дека не сакаат ниту грчки, ниту бугарски учители и свештеници, туку тие настојуваа да бидат Македонци. На прашањето на нивната националност, тие одговорија дека тие се Македонци. Овие изјави, кои се далеку од изолирани, прикажуваат дека христијанското население во Македонија е заситено од угнетувањето на различните пропаганди и…

1096-1097_Леон Марсикански и ѓакон Петар - ’Летопис на Касинскиот манастир‘
Posted in А12.1 Слика и посока

1096-1097_Леон Марсикански и ѓакон Петар – ’Летопис на Касинскиот манастир‘

Овој латински извор тврди дека Пелагонија и Вардар биле славјански земји во време (почеток на вториот милениум) кога според бугарската историја би требало да бидат бугарски. Посочил: Poljakot od Makedonija Извор: Летопис на Касинскиот манастир

1894_Петар Драганов - 'Македонско Славјански Зборник', С. Петербург
Posted in А12.1 Слика и посока

1894_Петар Драганов – ‘Македонско Славјански Зборник’, С. Петербург

Посочил: Poljakot od Makedonija

1901 « 1909_П. А. Ритих - ’Низ Балканот, Дел II Низ Македонија‘, С. Петербург
Posted in А12.1 Слика и посока

1901 « 1909_П. А. Ритих – ’Низ Балканот, Дел II Низ Македонија‘, С. Петербург

„… Како глава на манастирот многу долго бил отец Језекиил, местен домородец, човек со висок степен на чест и побожност, кој стоел настрана од агитациите, како српски така и бугарски. Тој се сметал себе си за чистокрвен Македонец и не се признавал ни за Бугарин ни за Србин. Целото негово семејство било полно со такви исто како и тој, селани…