Оддел: А17.3 ДМК Само посока

За врските на древните и сегашните Македонци поткрепено БЕЗ СЛИКА СО ПОСОКА.

Вероучение - Поука 03
Posted in А17.3 ДМК Само посока

1998_Microsoft Encarta – ’Ptolemaic dynasty‘, USA

„… Династијата на Птолемеите претставува македонско се­мејство кое владеело со Египет за време на хеленистичкиот пери­од, од смртта на Александар Велики во 323 година пред Хрис­та, па сѐ до времето кога Египет станал римска провинција во 30-та година пред Христа. Во различни временски периоди Птолемеите ја држе­ле под своја власт и Киренајка (која се наоѓа во северна Либија), Палестина и…

Posted in А17.3 ДМК Само посока

1870.03.25 « 1909_Стефан Захариев (Гаврил Кацаров) – ‘Eтнографија на старите Македонци’ (списание Минало)

„сегашните Македонци кои заслепени од подзатворениот блесок на елинските мудрувања, прифаќаат да се презираат и да се откажуваат од својата народност.“ „… Но толку сега што говоревме за свадбата на богатиот Македонец Каран, сега да го оставиме споменатиот Атинеј да докажува дека Римјаните ја прифатиле раскошноста во гозбите од Македонците и да ги нарекува варварски народи, и да ги видиме…

1925.01.25_Time - Macedonian Echo
Posted in _Избор А17.3 ДМК Само посока А9.3 Само посока

1925.01.25_Time – Macedonian Echo

  … Ако земјата не постои, народот постои. … … Главниот на современите Македонци кој побаруваше автономија беше Тодор Александров, Генерал Протугеров, Петер Шанкев. … … Јас сум Македонски Националист … … Philip of Macedon …   „… Одамна некогаш, во деновите на Филип Македонецот, кога цели војски се нафрлија против страшната македонска фаланга, Македонија беше голема и независна земја….

0037+_Josephus Flavius, part-I
Posted in А17.3 ДМК Само посока

0037+_Josephus Flavius, part-I

  Цитатот опишува како римското владеење им паднало тешко на Грците и наведени одделно Македонците. „… Да, но колку потешко им е ова на Грците, кои беа сметани за најплеменити од сите народи под сонцето! Тие, иако населени во голема земја, се во подреденост на шест снопа од Римски жезла. Ист е случајот и со Македонците, кои имаат пооправдана причина…

1992+_Wolf Oschlies
Posted in А17.3 ДМК Само посока А15 Странски изјави

1992+_Wolf Oschlies

The mid-century German authors did not make any distinction between ancient Macedonia and any other Macedonian country. As far as they were concerned, Macedonia has always existed as an entity. They acknowledged that Macedonia offered Europe the best examples of wisdom. Therefore, according to them, if Europe were to lose Macedonia it would soon be lost itself.   Средновековните германски…

1894_William P. Dickson - The History of Rome, Book III
Posted in А17.3 ДМК Само посока

1894_William P. Dickson – The History of Rome, Book III

Многупати повтореното раздвојување на Македонците и Грците како одделни народи, со истакнување на почетокот од римскиот стадиум од нивното постојано и вечно непријателство. Историја на Рим From the Union of Italy to the Subjugation of Carthage and the Greek States (Од унијата на Италија, до потчинувањето на Картагена и на грчките држави) Поглавје 10 Трета Македонска војна За Филип Втори…

Вероучение - Поука 03
Posted in А17.3 ДМК Само посока А15 Странски изјави

1920_H. G. Wells – ‘The Outline of History’, p489, Garden City, New York

„… За оваа Источна или Византиска империја главно се зборува дека била продолжение на Римската Империја. Но многу повеќе таа била преродба на Александровота империја …“. Наведено од 2000_Симе Пандовски – ‘Македонија, праисторија империја и денес’, Битола, с178

-0530~_Herodotus - 'The Histories', Perseus University Chicago
Posted in А17.3 ДМК Само посока

-0530~_Herodotus – ‘The Histories’, Perseus University Chicago

Херодот пренесува дека Александар I Македонски (Филхелен) од Спартанците бил сметан за барбарин и како туѓинец на кого Хелените не треба да му веруваат.   „8.142.1 So when Alexander had made an end of speaking, the envoys from Sparta said, “We on our part have been sent by the Lacedaemonians to entreat you to do nothing harmful to Hellas and…

Posted in А12.3 Само посока А17.3 ДМК Само посока

0600+_Московската Народна Библиотека – Јеремија Русо, Летопис

“… Ние, Русите и Московитите, сме потомци на древните антички Македонци. Ние, денес, го зборуваме јазикот на кој зборуваат античките Македонци на Македонскиот полуостров, кои освен со други земји, 307 години владееле и со Египет …” Летопис од VII век чиј автор е Јеремија Русо   Посочил: Портал Поглед Извор: д-р Петар Поповски

0000+_Ариј (Arrian) - разни извори
Posted in А17.3 ДМК Само посока

0000+_Ариј (Arrian) – разни извори

  Разни историски дела кои го споменуваат расното (народносното) соперништво (ривалство) помеѓу Македонците и Хелените за кое запишал древниот историчар Ариј.   Посочил: makedonien.mk

1878_Востанички документ од Кресненското востание - Никола Малешевски
Posted in А14 Родољубни изјави А17.3 ДМК Само посока

1878 — 1879_Кресненско Востание – востанички Устав

Со нашата крв што ја пролеваме низ полињата и горите македонски, ние служиме како македонска војска на Александар Македонски за слободата со нашата девиза: Слобода или смрт!

Крсто Ресенски
Posted in А14 Родољубни изјави А17.3 ДМК Само посока

Крсто Трајков Ресенски

Дека сме Македонци и ништо друго, бидејќи и онака јас одамна тврдам дека со Бугарите сме само пара-браќа, како што сме и со останатите славјански народи, имено – Македонецот е по крв Славјанин помешан co Старо-Македонци, Бугаринот е мешавина од Славјаните и Аспаруховите Волгари.

1889_William Smith, Sir - 'A smaller history of Greece', ch1, New York
Posted in А17.3 ДМК Само посока

1889_William Smith, Sir – ‘A smaller history of Greece’, ch1, New York

„… Грција е во јужниот дел од големиот полуостров на Европа, миена од Средоземното Море од три страни. Заокружена на север со Камбуниските планини (венецот на Метеорите н. з.) кои ја делат од Македонија. …“ Кратка историја на Грција ПОГЛАВЈЕ 1 ЗЕМЈОПИС НА ГРЦИЈА „… Грција е јужниот дел на големиот полуостров на Европа, измиена од три страни од Средоземното…

2004.04.29_Roger D. Woodard - ’The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages‘, p13
Posted in А17.3 ДМК Само посока

2004.04.29_Roger D. Woodard – ’The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages‘, p13

„… Прецизната смисла од ‘зборување македонски’ во овие и други пасоси може да бидат и биле расправани (предмет на расправа н.з.); сепак кога овие посоки на македонскиот говор се сметани во нивниот контекст, не е тешко за некој да заклучи дека она кое се изјавува е употреба на различен, негрчки (‘варварски’) македонски јазик. …“   Посочил: Кукузел

1928_Jouguet Perre - ’l'impérialisme macédonien et l'hellénisation de l’orient‘, p68, p394, London
Posted in А17.3 ДМК Само посока

1928_Jouguet Perre – ’l’impérialisme macédonien et l’hellénisation de l’orient‘, p68, p394, London

„… Сега непријателите на Македонија ги претставуваат Македонците како варвари … Сигурно не за Грција се борел кралот Филип Македонски …“   Посочил: Кукузел