Оддел: А23 Ромејско Царство

Податоци за македонските состојби и македонската народна борба за време на Ромејското царство.

0861–1413  « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić - 'O Makedoniji i Makedoncima', Krf, Štamparija Kraljevine Srbije
Posted in _Избор А23 Ромејско Царство А7.1 Слика и посока

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со внатрешно востание и како таква пропаднала. …“   Синовите на македонскиот кнез Никола дигаат востание ги протеруваат Бугарите од Македонија…

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)
Posted in А12.1 Слика и посока А23 Ромејско Царство

0926~_Лиудпранд, (востание пред Самоил)

И пред војната на Самоил против Василиј II постоело некое македонско востание против византиската власт. „… востание на македонските славјани против византиската власт околу 926 г. … некои славјани кои се востанале против императорот Роман и му ја опустошувале земјата биле нападнати од споменатиот мој татко кој одел во Солун. … два од нивните кнезови биле фатени живи …“