0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić – ‘O Makedoniji i Makedoncima’, Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

0861–1413  « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić - 'O Makedoniji i Makedoncima', Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

„… Самоиловото владеење со Македонија од 976-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 вкупно 42 години не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со внатрешно востание и како таква пропаднала. …“

 

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić - 'O Makedoniji i Makedoncima', Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

Синовите на македонскиот кнез Никола дигаат востание ги протеруваат Бугарите од Македонија и основаат македонска држава. Византискиот Цар Јован Цимискиј … ја покорува и новата македонска држава. … Младата и снажна Самуилова држава со престолнина во Преспа ја ослободува цела Македонија, ги присоединува кон нејзе сите српски племиња до Требиње и 986 од Византијците ја одзема Бугарија. … Со смртта на Јован Владислав, внук на Самоил, македонската Самоилова држава сосема пропаѓа.

 

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić - 'O Makedoniji i Makedoncima', Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

Самуиловото владеење со Македонија од 975-1014 и неговите наследници од 1014 до 1018 сѐ на сѐ 42 години, не може да се земе ни како владеење бугарско ни како владеење српско, бидејќи тоа била чисто држава на Македонските Словени, створена со внатрешно востание и како таква пропаднала.

0861–1413 « 1918_Bendl, Rizov, Tomić, J.T. Marković, Svet. Tomić - 'O Makedoniji i Makedoncima', Krf, Štamparija Kraljevine Srbije

 

Посочил: Ѕале