Оддел: А27 Југославија Социјализам

Податоци за македонските состојби и македонската национална борба за независност, национални права и слободи за време на социјализмот.

1974+_Писмо од ДООМ до организацијата МНОД, Торонто - Канада
Posted in А1.2 Само слика А27 Југославија Социјализам

1974+_Писмо од ДООМ до организацијата МНОД, Торонто – Канада

1974+_11 Октомвриска честитка од ДООМ до Македонците
Posted in А1.2 Само слика А27 Југославија Социјализам

1974+_11 Октомвриска честитка од ДООМ до Македонците

„… Браќа и сестри македонски, немојте уште да ве лажат пропагаторите на Југославија, Бугарија и Грција! …“ — Честитка од македонското национално Движење за ослободување и обединување на Македонија до сите Македонци и Македонки, за празникот 11 Октомври —

1977.07.03_Список објави во весникот 'Македонска Нација' кон самостојна Македонија
Posted in А27 Југославија Социјализам

1977.07.03_Список објави во весникот ‘Македонска Нација’ кон самостојна Македонија

1973.03.27_Членска карта на ДОМ.
Posted in А1.1 Слика и посока А27 Југославија Социјализам

1973.03.27_Членска карта на ДОМ.

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974
Posted in А27 Југославија Социјализам А4.2 Само слика

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974

ДООМ – Движење за ослободување и обединување на Македонија Движењето за ослободување и обединување на Македонија е македонска иселеничка организација основана во 1962 г. во Шведска. Составена е од македонски иселеници во Данска, Германија, Шведска, Австрија, Белгија, Франција, САД, Канада и Австралија. Тоа претставувало македонско родољубно и национално движење и е основано како Ослободителен комитет на Македонија (ОКМ). На вонредниот…

1974.08_ДООМ - 'Илинденски проглас'
Posted in А1.1 Слика и посока А27 Југославија Социјализам

1974.08_ДООМ – ‘Илинденски проглас’

Платформата на Движењето за Ослободување и Обединување на Македонија од 1974 г., содржела: 1. Поголема автономија на СР Македонија во склоп на СФР Југославија; 2. Признавање на националната посебност на Македонците во Пиринска и Беломорска Македонија; 3. Враќање на Македонците бегалци во Грција и 4. Автономија на Пиринска и Беломорска Македонија, како етапа кон обединувањето на целокупната етногеографска Македонија.