За МНА

…ЗА ЛИЧНА И НАЦИОНАЛНА НАОБРАЗБА…

МНА е организација посветена за подигнување на нивото на најважните знаења и вештини запоставени во државното образование.

Концептот на програмата на Македонската Национална Академија.

– МНА го покрива делот кој е пропуштен во званичното образование, а кој би бил суштински корисен да се познава.
– Открива непознати или запоставени теми, личности, настани, вештини, а кои ја зајакнуваат македонската сила.
– Го подигнува националното образовно ниво онаму каде што се чувствува дека е ниско, каде што се чувствува слабост која може да биде искористена на штета на македонскиот народ.
– Програмата е од општ карактер, ги покрива оние теми кои се од значење за националната целина.
– Продлабочени проучувања се изнесуваат само ако се појави поширок интерес за дадената тема, прашање, вештина.

Опис на некои делови од програмата на МНА

Јазичност: МАКЕДОНИСТИКА

Секој Македонец ако сака да ја зајакне сопствената личност, ако не сака да биде губитник, треба да ги отфрли туѓизмите и да ги знае соодветните македонските зборови кои треба да ги користи. Туѓизмите постапно го претопуваат (асимилираат) македонскиот ум кој повеќе не размислува како Македонец туку размислува според умот на јазикот од кој е претопен (асимилиран). За македонската личност да зајакне треба да се враќаме наназад кон стариот природен јазик кој сме го користеле, оној кој може да се види во црковните служби, а не да се губиме во изразност која ја труе македонската душа.
Онака како што во јазикот се ослободуваме од туѓизмите, така ќе почувствуваме како се ослободува еден потиснат природен дел од нашата душа.

Јазичност: ЗБОРОИЗВЕДУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ НА ЗБОРОВИТЕ (ЕТИМОЛОГИЈА)

Словенските говори, а македонскиот во нивното средиште се со совршено збороизведување (етимолошки). Зачудувачки е колку е ова толку значаен, а толку силно запоставен јазичен предмет. Збороизведувањето е доказ за изворното потекло на дадениот збор. Така ако некој збор во даден јазик нема врска со другите зборови тоа значи дека тој потекнува од друг јазик. Но ако има испреплетеност со другите зборови во јазикот тогаш тоа е доказ дека тој изворно му припаѓа на тој јазик. Словенските говори, Македонскиот јазик посебно се ПРАВИОТ ГОВОР. Тоа е јазик кој ги гледа поимите право в лице и од таму има најголема животна сила. Затоа што доказот за изворноста на зборовите докажува за култоролошката надреденост на одредена народна култура.
Ќе се воодушевите и нема да ви се верува колку сме пропуштиле со непознавањето на совршеноста на македонскиот јазик. Во македонскиот јазик, зборовите се токму така како што мора да бидат. Нема ниту една буква од вишок или на погрешно место.

Вероисповед:

Кога другите религии настапуваат во македонскиот простор православните Македонци поради отсуството на богословска наобразба се чувствуваат збунети и неспособни да возвратат при негирањето на православното христијанство. Затоа се наметнува неопходност за повисокот црковно култоролошко познавање, за да може номиналниот православен верник да возврати на религискиот прозелитизам.

Историја:

Во македонската национална борба од намерни причини или соодветно на нашата мека и попустлива македонска душа многу повеќе се кажува за одредени предавства, а многу многу помалку се зборува за оние кои непопустливо маченички погинале за македонските идеали. Предавниците се памтат, а херојските ликови се заборавени. Затоа ќе се собираат и од заборавот на светлина ќе бидат изнесени заслужните македонски личности. Колкумина од вас знаат за големите животни дела на Петар Шанданов, Славчо Ковачев, Никола Каранџулов, Атанас Раздолов… ги има на стотици… Ние сме богати со борци како ретко кој народ. Но од некои причини, кои ќе треба да се објаснат, бевме претставени и поставени да се чувствуваме како сиромашни. Ставени и на потсмев. А вистината е сосема спротивна.

Историја: (бугарската историографска пропаганда)

Посебна точка се бугарските напади на македонската самобитност. Ова тековно е посебно важно со оглед на изложеноста на бугарската пропаганда која наскоро ни следи. Секој Македонец мора точно да знае како да одговори како на општите концептуални напади, така и за дрското дури и грозоморно бугарско присвојување на македонските родољуби.
Грозоморно затоа што во некои случаи токму бугарските хегемонисти, крајно сурово, безмилосно ги убиле оние Македонци, им наштетиле на нивните семејства за кои денес истите нив ги претставуваат за Бугари.

Ова ќе биде посебен дел од историја која спаѓа во вториот столб за национална култура.

Вештини:

Во класичното школство целосно се напуштени природните знаења, природните вештини. Природата, земјата, занаетите. Најсилни се оние народи кои ја познаваат природата. Народите кои ја напуштиле природата, набрзо дегенерираат и како извештачени пропаѓаат. Ќе се работи на ширење на знаења за Македонците да ѝ се вратат на природата, да знаат со неа и од неа да живеат.

Стратешка вештина:

Од општа национална полза е подигнување на информатичките способности на што е можно повисоко ниво. Посебно компјутерското програмирање.