1862.09.10_Дедо Димо од Ениџе Вардар

1862.09.10_Дедо Димо од Ениџе Вардар
„… Нашиот дедо Димо вели дека ние ја прифативме верата на нашите просветители Кирила и Методија, кои тука го напишале божјото писмо на нашиот МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК.

Ќе ти пишувам почесто, ама не знам бугарски …“

Посочил: Кукузел и denesen.mk