1894_Писмо од Даме Груев, Солун

1894_Писмо од Даме Груев, Солун

“Нај значителна партија е горе-доле титулирана ‘Сепаратистичка’… СЕПАРАТИСТИЧКА АСПИРАЦИЈА … Нашата нова СЕПАРАТИСТИЧКА НАСОКА, едно друго ПОВЕДЕНИЕ од страна на МАКЕДОНЦИТЕ спрема соседите…” Солун, II, 1894 год