1944_Апел до Македонците во Бугарија

1944_Апел до Македонците во Бугарија

Апел до Македонците во Бугарија потпишан од видни Македонци, комити и Илинденци за поддршка во изградбата на слободна македонска држава.

Посочил: wikimedia.org