1830_Црковен натпис со македонски презимина

1830_Црковен натпис со македонски презимина

Црковен натпис кој покажува за постепената и растечка природна појава во македонскиот јазик, семејната припадност да се искажува со додавање на ‘ски’ и ‘ска’ после името на предокот.

..друг пример

Посочил: Пољакот од Македонија