1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив

1862.11_Цариградски весник, писмо од Пловдив

„… Ве молам браќа МАКЕДОНЦИ! Вие, ми се чини дека со горделив презир гледате на вашите браќа: Бугари и Тракијци, кога не им ги одобрувате учебните книги, и итате со голема брзина кон србизмот …“

 

Посочил: Види Види