1871.01.22_Весник ‘Право’, Цариград

1871.01.22_Весник 'Право', Цариград

22.01.1871 – Весник “Право”, Цариград

Велико – бугарските шовинисти го поврзувале користењето на македонското наречје како пишан јазик со ОЧИГЛЕДНО ПОСТОЕЧКИОТ македонски национален сепаратизам (некогаш биле во право но некогаш и во заблуда, понесени од својот шовинизам).

По игра на интриги, и Кузман Шапкарев, (докажан жесток поборник за бугарската национална идеја иако етнички Влах со родено име Козма Паскали), бил набеден од свој соперник, дека е македонски националист; дека за него бугарскиот јазик бил “шопски” итн… само затоа што ја согледал потребата на Македонците да си ги запазат јазичните особености, па учебниците ги пишувал на македонски…

Пријателов на Шапкарев што се обидува да го оправда (и да го избави од негативни последици) ги има иницијалите на Григор Ставрев Прличев, кој исто е еден од македонските поборници за кодифицираниот литературен јазик да се “македонизира”, односно да биде разбирлив за сите славојазични во Османлиското Царство…