1925_Грчки весник

ОЛЕСНУВАЊА ЗА МАЛЦИНСТВАТА
ПРИМЕНА НА УСЛОВИТЕ
ШТО ПРАВИ ГРЦИЈА
АТИНА – Владата продолжува да ја применува програмата
околу образованието на малцинствата воведувајќи ja
во сите училишта на малцинските славофони од
Македонославјански јазик.
Обучувањата, предавањата на овој јазик ќе започне
 под (од) предавања, образование и обучување на
тукашните – домородни предавачи по основ на
одредбите за условите на малцинствата.

Посочил: SamuGun