1784 « 1927_Lujo Thaller, Dr. – ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘

1784  « 1927_Lujo Thaller, Dr. - ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘

Во хрватска книга се споменува Ристо Македонецот од Солун кој дал придонес кон развојот на здравствената наука во Хрватска.

 

Посочил: Види Види