1892.08.26_Димитрије Боди до српско МНР, извештај, ДА, ДСИП, „П“ одд. „И“ ред 278

Српскиот конзул во Битола, Димитрија Боди, во извештајот до српскиот Министер за Надворешни Работи зборува за стремежот кај македонските учители во училиштата да се воведе мајчин македонски јазик наместо бугарски.

„… До министра спољних послова, Владану Ђорђевићу

Господине Министре,

Извештавам вас, Господине Министре, да у последње време у граду Костур појавило се некакав интелектуалистички покрет код месних учитеља, које инсистира да се избаци грчка и бугарска пропаганда, а у школама да се уведе македонски дијалект као наставни језик. Ова иницијатива, уосталом, Господине Министре, почела је од неколицине градских учитеља, непријатељски расположених према грцизму и бугаризму због њихове политике просвете, а посебно због непоштовања месног учитељског кадра.

Мене је ова ствар посебно заинтересована, јер, “тамо где се двојица свађају, трећи користи”, па преко мојих повереника агената на терену, дознао сам за тајни сасатанак шесторице учитеља. Они су донели решење да предложе месној црквено-школској општини да се уведе у градској школи матерњи језик уместо бугарског.

Уколико вас ова ствар интересује, Господине Министрем шифрираним телеграмом одговорите ми.

Димитрије Боди. …“

Посочил: Македонски Одговор