1895.05-11_The Literary Digest – ‘Periodical Literature of the World’, vXI

1895.05-11_The Literary Digest - 'Periodical Literature of the World', vXI

„… Од друга страна Македонците не мислат дека владеењето на бугарскиот полицаец ќе биде многу подобро од Турскиот заптија, и нема да се борат заедно освен ако нивната независност не е загарантирана. …“

 

Посочил: Dragan Markoski