1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris – ‘Le Probleme du Slave Macèdonien’, 115-117, Paris

1938_Bulletin de la Société de Linguistique de Paris - 'Le Probleme du Slave Macèdonien', 115-117, Paris

Француски академици пишуваат за македонски книжевен јазик.

„… Поимот од ‘македонски словенски’ е збунувачки само за оние што сакаат тоа да биде. Македонскиот словенски е во таква мерка реалност што во XIX век ПОСТОЕЛ Македонски литературен јазик, јазик на доста ограничена научна литература, но на обемна народна литература; и овде не се работи за документи со фолклор, како што може да се најде насекаде: македонската лирска , многу ценета во Србија и во Бугарија, претставува и автентичен литературен жанр, со вистинска вредност. Овој литературен јазик, заснован на дијалекти кои природно се разликуваат меѓу себе, немаше време за обединување. Но, нејзините центри биле Скопје, Тетово, Охрид, Битола (Манастир), Воден, итн. …“

Посочил: Види Види