1908.01.01_L’Italia al’Estero, Roma

1908.01.01_L'Italia al’Estero, Roma

Пренесени зборови од Сандански: „… Македонците ќе ја ослободат Македонија без мешање на соседните држави. Во Македонија не треба да има ни Бугари, ни Грци, ниту Срби, ниту Романци, ни Турци, туку – само Македонци. …”

Посочил: Слобода или Смрт