1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3

1939.04.01_The Advocate, Newark, Ohio, p3

„… Беше објавено дека Романците, Македонците, Грците, Бугарите и Србите се поканети да присуствуваат …“

Меѓу другите националности покана и за Македонците да присуствуваат на црковната служба организирана во романска православна црква.

 

Посочила: DragonGirl