1767_Mathiam Antonium Relkovich – ‘Nova Slavonska i Nimacska Grammatika’

1767_Mathiam Antonium Relkovich - 'Nova Slavonska i Nimacska Grammatika'

Славјанскиот јазик како мајка на многу други јазици: Московски, Полски, Пемски (?), Хрватски, Далматински, Славонски, Српски, МАКЕДОНСКИ, Албански, Босански… За разлика од северните славјански говори кои примеле германски зборови Албанците, МАКЕДОНЦИТЕ, Србите и Бошњаците попримиле многу турски зборови кои се измешале со славјанскиот говор.

 

Посочил: ЈанКилуминати