1913_Александар Белић – ‘Срби и Бугари у Балканском савезу и међусобном рату’, Београд, с98

1913_Александар Белић - 'Срби и Бугари  у Балканском савезу и међусобном рату', Београд, с98

На српскиот академик подоцна и Претседател на академијата Александар Белиќ му било јасно дека српско-бугаскиот договор за поделба на Македонија бил поради теренскиот пораз на нивните пропаганди.

„… Њима (на српската и бугарската Влада – н.з.) је најзад било и добро познато и тврђење самих Македонаца, да су они једнако далеко и од Срба и од Бугара. Све то је гонило њихове (српски и бугарски – н.з.) политичке кругове да напусте старе путеве који нису довели до циља, ни Србе ни Бугаре, већ да покушају да дођу до њега споразумом о подели Македоније. Ту нову тачку гледишта видимо у српско-бугарском уговору. …“

Посочил: Македонски Одговор