1945+_Реџиналд де Бреј

Вероучение - Поука 03

Каква иронија на историјата, народот чии предци им го дале на Словените првиот литературан јазик, беа последни на кои им се призна јазикот како посебен словенски јазик, различен од соседните бугарски и српски.

Посочил: Портал Денешен