Eqrem-bej Vlora (1885-1964)

Eqrem-bej Vlora (1885-1964)

Македонците се посебен народ, иако Србите и Бугарите поради своите политички интереси се обидуваат да ги прикажат како Срби или Бугари.

 

Посочил: Салим Кадри Ќерими
Извор: Луан Старова – ‘Граница’, стр.287, Скопје, (ТРИ)