1947_Георги Димитров – ‘Дела’, кнIII, с38-40, Белград

1947_Георги Димитров - 'Дела', кнIII, с38-40, Белград

1947_Георги Димитров - 'Дела', кнIII, с38-40, Белград

После доаѓањето на Црвената Армија пред бугарски граници, по што следело внатрешно отфрлање на бугарскиот фашистички режим на тогашниот бугарски политички предводник Георги Димитров му било јасно дека за Бугарија е неопходно што побргу да даде воен придонес кон антифашистичката борба. Без тоа постоела опасност Бугарија да биде разделена, поради општиот негативен став кон неа, заради воените штети направени од бугарската фашистичка војска.

Посочил: Yugoslavist