2000+_Грчка NET TV – Македонски јазик, Солун

2000+_Грчка NET TV - Македонски јазик, Солун

Македонскиот јазик според ЕК го говорат 75000 жители на Грција, но според Ethnologue има 180 000 само во административната област Западна Македонија.

Посочил: Spiritual Pulsar