1947.03.27_The New York Times – ’Yugoslavs Try 13 Rebels‘

1947.03.27_The New York Times - ’Yugoslavs Try 13 Rebels‘

„… Тринаесет обвинети членови на Независната Македонска Републиканска Организација се дадени на суд во Скопје, главниот град од Југословенска Македонија, овде беше вчера објавено. …“