1903_Michael Davitt – ’Within the Pale‘, London

1903_Michael Davitt - ’Within the Pale‘, London

1903 година Македонци во Кишињев разликувани од другите народи.

„… Неколку Македонски доселеници бегалци и некои Бугари, беа исто така во бандите

Кишињев е главен град на Бесарабија, … има тековно население од 130,000 од мешани народносни заедници. Руси… Молдавци… Евреи…, со Бугари, Срби, Грци, Македонци и Германци

Неколку дена претходно банда од странци пристигна во Кишињев, составена од Албанци и некои Македонци, …“

Посочил: Пољакот од Македонија