1908.09.07_New-York Daily Tribune

1908.09.07_New-York Daily Tribune

По Младотурската револуција, 1908 година: прогласување на новиот Турски устав и чествување во Карнегиевата сала.

Покрај претставници на младотурците и Ерменската револуционерна федерација, присутни биле турски поданици од повеќе народи: Турци, Ерменци, Македонци, Сиријци, Бугари, Албанци и малку Грци.

Прочитано било и писмо од американскиот претседател Теодор Рузвелт во коешто тој изразил поддршка за каузата на слободата.