1919.01.08_The Washington Post

1919.01.08_The Washington Post

„… Македонците се надеваат – и јас сум овде во Вашингтон за да бидам глас на незваничен начин за нивните интереси – дека оваа прекрасна нација нема да дозволи Бугарија да одлучува на мировната конференција.
Има околу 3,000,000 Македонци во Македонија сега, и тие сакаат исто самоопределување за кое се зборува. Тие не сакаат да бидат уредувани од мировната толпа која нема обѕир за нив.
Дозволете ми да ви кажам дека Македонците не се Грци, ниту Бугари и најмалку од се, тие не се Срби. Тие не сакаат да бидат управувани од Атина, Софија или Белград. Тие го посакуваат Вилсоновиот тип на самоопределување. Тоа е сѐ што сакаат. …“

 

Посочил: Полјакот од Македонија