1946.12.20_Department of External Affairs – ‘Memorandum’, Canberra

1946.12.20_Department of External Affairs - 'Memorandum', Canberra

Австралиско-британски разузнавачки документ кој истакнува дека македонската Народно Ослободителна Борба во текот на Втора Светска војна истовремено имала за цел и за обединување на македонските делови.

Посочил: Македонски Непокор