~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry – Biblical Maps

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps

Збирка на земјописни карти изработени според напишаното во Библијата.

Од сите книги и податоци Библијата е најтешко остварливо за да биде лажирана (фалсификувана). Покрај светотаинската причина, за тоа што Светото Писмо е заштитено од самиот Бог, гледано и од човечка страна исклучително тешко е Библијата да биде лажирана:

• Во последните реченици од Библијата во книгата Откровение дадена е строга забрана (дадена е анатема) и за најмала нејзина измена. Така секој и најмалку совесен верник се плаши да не потпадне под проклетство на анатемата. Оние кои пак воопшто немаат совест и се спремни да направат измени ќе треба да истрпат остра осуда од христијаните кои се плашат да ја прекршат заповедта.

• Огромниот број на ракописи на библиските книги кои се појавуваат уште првите векови оневозможува да се појават нови изданија со внатрешни измени.

Токму затоа од разни историски времиња, на библиските мапи Македонија е во својата полна (и најголема) големина и е јасно раздвоена од Грција (или било која друга земја) која денес претендира над македонското наследство.

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps ~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps ~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps ~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps ~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps ~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps ~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps ~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps

Извор: Ministry Conforming to Jesus