1934.06.26_Reno Evening Gazette, p5, Reno Nevada

1934.06.26_Reno Evening Gazette, p5, Reno Nevada

Култот на Александар

Во новинарската статија за време на подемот на фашизмот во Европа, се зборува како налик на Мусолиниевото повикување за обнова на Римската слава, Хитлеровото на Тевтонците, така и во Грција постоел обид за поврзување и обнова на славата на Александар Велики и старата древномакедонска историја.
Сепак се наведува дека древните Грци тешко дека Александар би го признале како некој од нивна крв. Во продолжение наведува повеќе факти за разликите. Неговата фаланга била македонска фаланга, а не грчка. Неговиоте старешини и наследници биле Македонци, а не Грци, иако го говореле грчкиот јазик и ги обожувале грчките богови. (хеленистички н.з.)
За Македонија дури и не е сигурно поседувањето од Грција или Бугарија. Бидејќи сѐ уште се обидува да стане независна.

 

Посочила: DragonGirl