2010_Joseph Roisman, Ian Worthington – ‘A companion to ancient Macedonia’

2010_Joseph Roisman, Ian Worthington - 'A companion to ancient Macedonia'

Битката на Херонеја која завршила со победа над Атина и Теба во 338 година конечно ја променила рамнотежата на силите на Балканот. После кршењето на грчкиот отпор Филип веднаш почнал да се спрема за инвазија на Персија. Мировниот договор од 338/37 кој бил наречен „Коринтска Лига“ ги обединувал повеќето грчки држави под Македонската хегемонија.
Како што Македонецот Филип ги скршил Грците на Херонеја во Персија Артаксеркс бил убиен од Багоас…. Дури следниот крал Дариус III се насочил да го реши Македонското прашање.

 

Посочил: Види Види
Извор: Wiley Online Library