-0359_History of Macedonia

-0359_History of Macedonia

„… Хелените самите гледале на нив како варвари, што значи дека не се од Хеленска припадност. … Меѓутоа иако Македонците не се Хелени, некои од нивните (македонски) владетели (суверени) себе си сметале за потомци на хеленската раса …“

Овој чуден однос станува јасен ако се знае дека Хеленизмот бил помодарска религиско-филозофска идеологија која била од некои владетели негирана и отфрлана, додека од други била посакувана. Кај разните околни народи посакувана повеќе од повисоките слоеви додека неприфаќана и доживувана одбивно од обичниот народ.