Милка Здравева – ‘Пресељници из Македоније у Руско царство средином 18 века’

Вероучение - Поука 03

Везе између Руског царства и православног Балкана постојале су и раније, а
после 16. века оне су се појачале. Ми располажемо са подацима из 16. и 17. века
који се односе на прелаз духовних лица из Македоније у Русију. Они су потражи-
вали помоћ (милостињу) за цркве и манастире, а тамо су носили свете мошти из
атонских манастира, старе крстове и иконе за добијање више помоћи (као нека
врста размене). 1 У ово време повећао се долазак „грчких трговаца“ тј. балканских
турских поданика у Руско царство, који су доносили коприну (свилу), дрвено ма-
сло, памук и др. Године 1657. запорошки хетман Богдан Хмељницки дао је „грчким
трговцима“ у Малорусији повластице у трговању.

 

Во книгата се обележани деловите каде се изнесуваат податоци за македонската народносна самобитност.