Оддел: А1.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од македонска документација.

Posted in А1.1 Слика и посока

1941_Koста С. Рацин – ‘До целиот македонски народ! До сите честити Македонци!’. Машинопис, 2 л. 2 стр. 2 нег. 2 фот.

„… Секој сака да си објасни, зошто толку држави и толку културни народи паднаја под крвавата чизма на бесните германски кучиња. И ако по рано издадените, измамени и продадени од своите капитулантски и петоколонашки управлениа, не дојдова до објаснуење на таја причина, денеска сите тија народи знајат, дека причината за нимното поробуење не е у Хитлеровата сила, ами у ПРЕДАТЕЛСТВОТО…

1945.02.11_Смиле Војданов (Претседател на МАНЛ) - Меморандум до Френклин Д. Рузвелт (Претседател на САД)
Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1945.02.11_Смиле Војданов (Претседател на МАНЛ) – Меморандум до Френклин Д. Рузвелт (Претседател на САД)

  „Со оглед на честите референци за македонското прашање во последните депеши од Балканот, како и поради тоа што јавно се разговара за проблемот околу идните граници меѓу балканските земји, Националниот комитет на Македонско-американската народна лига на САД што се состана во Детроит, Мичиген на 11 сечко 1945 година се чувствува повикан како претставник на илјадници Американци со македонско потекло…

Posted in _Избор А1.1 Слика и посока

1923.12.30_В.М.Р.О. и Р.С.Р. – ’Проект за спогодба меѓу ВМРО и Руската Советска Република‘

„Внатрешната Македонска Револуционерна Организација којашто ги претставува Македонците што се борат за национално самоопределување, политичка слобода, самоуправување и најголема возможна социјална правда, има за цел: Обединувањето на Македонија, распарчена меѓу Бугарија, Србија и Грција во 1913 г. по Букурешкиот мировен договор и по Нејскиот – во 1919 г., во една политичка единица, којашто подоцна ќе биде рамноправен член на една…

1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо
Posted in А1.1 Слика и посока

1878_Началник на штабот на Македонското востание, писмо

Умоляваме ся тая вечерь да отидеме съ згълата или съ няколко души оть четата патрола на стражарите като захватимь горе от скалата,по ридо, дори долу на мостъть при Кайчева. Това може да го направите според разположението ни и на две отстъпления На Македонското востание началник щаба 1878   Посочила: DragonGirl

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола
Posted in А1.1 Слика и посока

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола

  „Со систематско дејствие од страна на Егзархијата против Револуционерната организација… Назначени се учители револуционери по избор и настојување на врховниот комитет … Со тоа се нанесува голем удар на Револуционерната организација … Ерусалим, 30 јули 1900 г. “ Писмото сведочи за тоа како бугарската пропагандна политика вршена преку бугарската егзархија систематски ја напаѓала и кочела работата на Македонската Револуционерна…

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков
Posted in А1.1 Слика и посока

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

„До Џумајскиот македонски комитет! По волја на народот и на војската, јас сум назначен да бидам водач на македонските востаници. Јас го назначив Димитрија П. Георгиев да биде начелник на штабот, а тоа им го соопштив на сите комитети. Вие се стегате да напишете ‘од Македонскиoт комитет’. Тоа име нема да загине, и поради тоа изјавувам дека без зборот ‘Македон’,…

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III
Posted in А1.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата така и на борбата за ослободување на целиот простор на Македонија во идната сојузна политичка единица – република Македонија.

1944.11.13_Ослободување на Скопје., Леток
Posted in А1.1 Слика и посока

1944.11.13_Ослободување на Скопје., Леток

„… СКОПЈЕ СЛОБОДНО … Главниот град на слободна Македонија … ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНО СКОПЈЕ … Да живее слободна Македонија …“ Посочил: Henry Chinaski

1941_Koста С. Рацин - Антибугарофашистички Проглас
Posted in А1.1 Слика и посока

1941_Koста С. Рацин – Антибугарофашистички проглас

„… Си отидоа српските полицајци, дојдоа бугарските. Си отидоа српските даночници, дојдоа бугарските. Си отидоа српските учители, дојдоа бугарските. Се смени српскиот јазик и се воведе бугарскиот јазик по школите. Се сменија српските, за да се воведат бугарски закони. Престана српскиот, а се воведе бугарскиот фашизам. Од грбот на МАКЕДОНСКИОТ НАРОД се смени само самарот! …“ Машинописен проглас на македонски…

1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно
Posted in А1.1 Слика и посока

1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно

Охридско-Пловдивскиот епископ Натанаил Зографски востанието од 1878 година со средиште во Кресна го нарекува Македонско востание, а неговите изведувачи – Македонци. Длабокиот продор на руската војска на Балканот при Руско-Турската војна (1877-1878) поткрепено со балкански народни востанија меѓу нив и македонското востание познато како Кресненско востание. Македонците надевајќи се на слобода подигнале востание со средиште во Кресна (1878) и според…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Сута Бочварова, Велес

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Сута Бочварова од град Титов Велес. Родена сум во село Скачинци, Велешка околија, през 1864 година. Детинството и девојачкиот живот сум ги провела во родното ми место. Од како се омажив…

1892+ « 1951.11.16_Илинденски сведоштва – Никола Здравески Винце, Крушово
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1951.11.16_Илинденски сведоштва – Никола Здравески Винце, Крушово

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА од НИКОЛА ЗДРАВЕСКИ – ВИНЦЕ од гр. КРУШОВО, ул. Томе Никлев бр. 45   Роден сум во 1866 година во гр. Крушово од родители: мајка КОСТАДИНА и татко ЗДРАВЕ НАУМОСКИ-ВИНЦЕ и двајцата од гр. Крушово. По занает бев терзија /шивач/. Во…

1892+ « 1952.07.19_Илинденски сведоштва – Ангел Коробар, Велес
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.07.19_Илинденски сведоштва – Ангел Коробар, Велес

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… КРАТКА БИОГРАФИЈА Роден сум во 1885 година во град Велес од стара патриотска фамилија, која зела живо учество во борба со фанариотите, а подоцна при оснивањето на Внатрешната македонска револуцнионерна организација во Велес Велешко. Во нашата фамилија доваѓале од Штип до Велес…

1892+ « 1952.12.27_Илинденски сведоштва – Катарина Христова Џидрова, Штип
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.12.27_Илинденски сведоштва – Катарина Христова Џидрова, Штип

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ДО ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА Н.Р. МАКЕДОНИЈА БИОГРАФИЈА Од КАТАРИНА ХРИСТОВА ЏИДРОВА, домакина, живее на улица “’Никола Парапунов”’ Бр.8 – Скопје. Родена сум 1878 година во град Штип. Произлегувам од бедна работничка фамилија, од мајка Тана и татко Костадин – Бојаџиеви….

1892+ « 1952.01.20_Илинденски сведоштва – Коста Т. Ичков, с. Серменин
Posted in А1.1 Слика и посока А16.1 Вардар

1892+ « 1952.01.20_Илинденски сведоштва – Коста Т. Ичков, с. Серменин

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА Од Коста Т. Ичков Роден сум во с. Серменин, околија Гевгелиска 1882 год. од сиромашна земјоделска фамилија. Основна школа не успеав да завршам поради бедното положение, бидејки останав и без татко и така почнав уште мал да работам да пасам чужда…