Оддел: А1.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од македонска документација.

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола
Posted in А1.1 Слика и посока

1900.07.30_Светогорецот Христо (Даме Груев), писмо до Христо Узунов, Битола

  „Со систематско дејствие од страна на Егзархијата против Револуционерната организација… Назначени се учители револуционери по избор и настојување на врховниот комитет … Со тоа се нанесува голем удар на Револуционерната организација … Ерусалим, 30 јули 1900 г. “ Писмото…

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков
Posted in А1.1 Слика и посока

1878.09.11_Џумајски македонски комитет, писмо од Адам Калмиков

„До Џумајскиот македонски комитет! По волја на народот и на војската, јас сум назначен да бидам водач на македонските востаници. Јас го назначив Димитрија П. Георгиев да биде начелник на штабот, а тоа им го соопштив на сите комитети. Вие…

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III
Posted in А1.1 Слика и посока А25.3 Дела и Настани

1944.08.02_АСНОМ I, предложени делегати за АВНОЈ III

Документ кој докажува дека на заседанието на АСНОМ биле избрани македонски делегати од пиринскиот и беломорскиот дел од Македонија за да бидат делегати на третото заседание на АВНОЈ. Ова докажува дека на АСНОМ постоел пристап за единственост како за територијата…

1944.11.13_Ослободување на Скопје., Леток
Posted in А1.1 Слика и посока

1944.11.13_Ослободување на Скопје., Леток

„… СКОПЈЕ СЛОБОДНО … Главниот град на слободна Македонија … ДА ЖИВЕЕ СЛОБОДНО СКОПЈЕ … Да живее слободна Македонија …“ Посочил: Henry Chinaski

1941_Koста С. Рацин - Антибугарофашистички Проглас
Posted in А1.1 Слика и посока

1941_Koста С. Рацин – Антибугарофашистички Проглас

Машинописен проглас на македонски јазик насловен „До сите честити Македонци!“. „… Си отидоа српските полицајци, дојдоа бугарските. Си отидоа српските даночници, дојдоа бугарските. Си отидоа српските учители, дојдоа бугарските. Се смени српскиот јазик и се воведе бугарскиот јазик по школите….

1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно
Posted in А1.1 Слика и посока

1878.12.07_Натанаил Зографски, полномошно

Охридско-Пловдивскиот епископ Натанаил Зографски востанието од 1878 година со средиште во Кресна го нарекува Македонско востание, а неговите изведувачи – Македонци. Длабокиот продор на руската војска на Балканот при Руско-Турската војна (1877-1878) поткрепено со балкански народни востанија меѓу нив и…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар А23.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Сута Бочварова, Велес

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Сута Бочварова од град Титов Велес. Родена сум во село Скачинци,…

1892+ « 1951.11.16_Илинденски сведоштва – Никола Здравески Винце, Крушово
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1951.11.16_Илинденски сведоштва – Никола Здравески Винце, Крушово

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА од НИКОЛА ЗДРАВЕСКИ – ВИНЦЕ од гр. КРУШОВО, ул. Томе Никлев бр. 45   Роден сум во 1866 година во гр….

1892+ « 1952.07.19_Илинденски сведоштва – Ангел Коробар, Велес
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1952.07.19_Илинденски сведоштва – Ангел Коробар, Велес

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… КРАТКА БИОГРАФИЈА Роден сум во 1885 година во град Велес од стара патриотска фамилија, која зела живо учество во борба со фанариотите,…

1892+ « 1952.12.27_Илинденски сведоштва – Катарина Христова Џидрова, Штип
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1952.12.27_Илинденски сведоштва – Катарина Христова Џидрова, Штип

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ДО ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА Н.Р. МАКЕДОНИЈА БИОГРАФИЈА Од КАТАРИНА ХРИСТОВА ЏИДРОВА, домакина, живее на улица “’Никола Парапунов”’ Бр.8 – Скопје….

1892+ « 1952.01.20_Илинденски сведоштва – Коста Т. Ичков, с. Серменин
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1952.01.20_Илинденски сведоштва – Коста Т. Ичков, с. Серменин

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА Од Коста Т. Ичков Роден сум во с. Серменин, околија Гевгелиска 1882 год. од сиромашна земјоделска фамилија. Основна школа не успеав…

1892+ « 1952.02.19_Илинденски сведоштва – Флора Костова Лештарева, Охрид
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1952.02.19_Илинденски сведоштва – Флора Костова Лештарева, Охрид

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија на Флора Костова Лештарева од гр. Охрид улица Христо Узунов бр. 11 во врска со дејноста и во македонското движение 1893-1903…

1892+ « 1956.12.20_Илинденски сведоштва – Мицко Ј. Јошевски, с. Жван
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1956.12.20_Илинденски сведоштва – Мицко Ј. Јошевски, с. Жван

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија Од Јошевски Ј.Мицко од село Жван опш. Демирхисарска окол. Битолска. Роден сум на ден 15.Х.1884 год. во село Жван Битолско. Произлегувам…

1892+ « 1952.08.11_Илинденски сведоштва – Милан Гагов, Струга
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1952.08.11_Илинденски сведоштва – Милан Гагов, Струга

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија за работата и дејноста на Милан Гагов од гр. Струга пред и за време на Илинденското востание. Како пушкар (ораженик) во…

1892+ « 1950.04.23_Илинденски сведоштва – Ристе Г. Зенговски, с. Цапари
Posted in А1.1 Слика и посока А14.1 Вардар

1892+ « 1950.04.23_Илинденски сведоштва – Ристе Г. Зенговски, с. Цапари

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Биографија Од Ристе Г.Зенговски роден 1881 год. во с.Цапари Битолска околија потекнува од селска средна фамилија, по националност Македонец. Кога навршив 8…