Оддел: А1.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо-01
Posted in А1.3 Само посока

1859.01.08_Константин Миладинов до Георги Раковски, писмо

“… Господине Г. С. Раковски! Ние Македончината, недавна овде дојдени, неожидано полуучихме Вашето писмо, полно от искрена и горешта љубов кон отечеството ни. Познакомството со Вас ја слагам (читам) голема за мене радост и счастие. Ја многу сум слушал за Вашето вестрашно стремление кон општата полза, за Вашите трудови… Узнаваештем Вашето желание, за да се знакомите со македонското наречие… И…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1949.02.05_Билтен – Орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија

Говор на Захаријадис на II Пленум на Главниот одбор на НОФ: „… Конгресот треба да се изјасни по националното прашање на македонскиот народ, кој со своето учество во денешната борба врви кон создавање на независна македонска држава во рамките на балканска федерација. …”   Објавено во “Билтен” – орган на НОФ на Македонците во егејска Македонија, од 5 сечко 1949…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1949.02.02-03_Главен одбор на НОФ за егејска Македонија, Резолуција II Пленум

„… Оваа ситуација наметнува тешки и важни задачи пред НОФ и пред целиот македонски народ. НОФ треба уште повеќе да го мобилизира македонскиот народ и да биде вистински негов водач. Ефикасно да помогне 1949 година да биде година на победата и мирот што претставува вековен копнеж на грчкиот и македонскиот народ. Затоа едногласно решава: 3. Решава да се свика II-от…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А26.3 Дела и Настани

1944.10.01_ЦК КПМ до ЦК БРП (К), писмо

На состанокот другарите Темпо и Лазо се спогодиле со Вас во следните точки: 1. Македонскиот народ во бугарскиот дел на Македонија има право на самоопределување до отцепување и доброволно обединување со други народи. 2. Врз основа на тоа основно демократско право, македонскиот народ има право, по своја волја, да формира свои национални единици кои што, засега ќе се наоѓаат во…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1946.01.02_Македонски политички затвореници до СССР, ВБ и САД, апел, Касандра

Македонските политички затвореници од затворот Касандра (на истоимениот крак на Полуостровот Халкидик) во денешна Грција, упатиле повик (апел) за помош до Владите на СССР, Велика Британија и САД. Во повикот од затворените Македонци, меѓу другото, се вели: „… Во сегашните историски денови, ние припадниците на македонскиот народ во Егејска Македонија, кои се боревме против другите окупатори и нивните слуги, принудени…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1878_The Aims of the Macedonian Kresna Uprising

The Aims of the Macedonian Uprising Article 2: The people from Macedonia itself take part in the uprising, people who feel themselves Macedonians and who have a love of freedom. Article 3: All residents of Macedonia, regardless of nationality or faith, can take part in the uprising – but they must love freedom. Article 4: All those from countries, neighboring…

Posted in А1.3 Само посока

1923_Павел Шатев – Осврт по повод солунските атентати

„… Нарушуваме еден завет на великите македонски покојници во Солун и Сахара. Тие се беа заколнале да не оставаат свои портрети, затоа што сакаа да бидат служители на идејата, но не и на славата. Таму, во рушевините на македонската столица Солун, Гемиџиите сакаа да го збришат и своето месо и своите имиња, оставајќи го да живее над нивните останки суштествениот…

1944_ВШ на НОВ и ПОЈ до ГШ на НОВ и ПОМ
Posted in А1.3 Само посока

1944_ВШ на НОВ и ПОЈ до ГШ на НОВ и ПОМ

Бугарите како повоено заштитена „творба” на Тито и Москва! Тито и Москва, не само што ги спасија од уништување, губење територии и исплата на воени репарации (за грабежи, палежи, и масакри по: Македонија, Србија, Романија, Грција, Босна и др. земји што ги „администрираа” дури беа со Хитлер), ами тие и ги „враќаат” на меѓународна сцена. Бидејќи додека Германија е разураната,…

1945_Владимир Кецкаров - 'Воениот придонес на Македонија за независноста на Балканот', МНИ "Македонска Мисла", Софија
Posted in А1.3 Само посока

1945_Владимир Кецкаров – ‘Воениот придонес на Македонија за независноста на Балканот’, МНИ “Македонска Мисла”, Софија

„… Воен придонес на Македонија за независноста на Балканот „По толку крвави војни за поделбата на Македонија, во кои само гласот на Македонецот не баше чуен, горниот наслов звучи многу парадоксално и претенциозно во ушите на балканските империалисти. А сепак на такви теми може многу да се зборува и пишува по секој основ. Треба само да се потсетат и правилно толкуваат…

1898.06.18_Петар Маџунков до Константин Кирков, писмо, Женева
Posted in А1.3 Само посока

1898.06.18_Петар Маџунков до Константин Кирков, писмо, Женева

„Драги Костадине, Одамна не ти бев пишал, па не знам како ти на тоа гледаш. Сега, кога се подготвувам да си дојдам дома, сметам дека нашите врски ќе позајакнат и ќе можеме нешто повеќе да дадеме на таа наша многустрадална земја што не открмила. Писмото го праќам по сигурен човек, во кого имам полна доверба, па можам да пишувам послободно…

1892+ « 1946.09.03_Илинденски сведоштва – Иван Д. Чамински, с. Владимирово
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1946.09.03_Илинденски сведоштва – Иван Д. Чамински, с. Владимирово

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А За Иван Д.Чамински, роден 1886 година во с.Владимирово Беровско, од родители Сава Илиева Бакалска, и Димитар Ив. Чамински, од самото раждане останах без татко, след като наврших една година изгорела е и…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ѓорѓи Кузманов Нузов, Битола

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… ИЗЈАВА Од Ѓорѓи Кузманов Нузов жител на Битола ул. Оптичарска 20, родом од с. Смилево   Кратка биографија за дејноста ми во револуционите времена до востанието 1903 и после до 1912. Јас сум заклет 1902 год. од војводата Донски и учителот Иван…

1892+ « 1951.06.26_Илинденски сведоштва – Михаил Христов Макашовски, Ресен
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1951.06.26_Илинденски сведоштва – Михаил Христов Макашовски, Ресен

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… БИОГРАФИЈА Од мене другарот МИХАИЛ Христов Макашовски роден 1884 година во град Ресен Ресенска Околија. Потекнувам од сиромашна работничка фамилија, по заниманје сум работник (бербир) во град Ресен. През време на пораношните режими се навогав повекето време во градот Ресен и се…

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ристе Колев Стамболджијовски, с. Смилево
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1950~_Илинденски сведоштва – Ристе Колев Стамболджијовски, с. Смилево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… МОЈАТА БИОГРАФИЈА Јас, РИСТЕ КОЛЕВ СТАМБОЛДЖИЈОВСКИ, роден сум на 7 коложег 1886 год. во историческото село Смилево- Демирхисарско. Син сум на Коле Стамболджијовски, кој минуваше како честен и скромен домакин во селото, кој и ако по времето на основавајнето на В.М.Р.О. не преставаше…

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Лефко Јованов  Лазарков од село Долно Чичево Титоввелешка околија. Роден сум през 1880 година во село Долно Чичево Титов велешка околија и потекнувам од скроз бедна фамилија. Не паметам кога е умрела…