Оддел: А1.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар А24.3 Комити

1892+ « 1954.04.02_Илинденски сведоштва – Лефко Јованов Лазарков, с. Долно Чичево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А На Лефко Јованов  Лазарков од село Долно Чичево Титоввелешка околија. Роден сум през 1880 година во село Долно Чичево Титов велешка околија и потекнувам од скроз бедна фамилија. Не паметам кога е умрела…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока А16.1 Вардар

1892+ « 1950.06.26_Илинденски сведоштва – Пашка Костова Бојаџиоска – Лапе, Крушево

Сведоштва на Илинденците за делувањето за Македонската Револуционерна Организација во борбата за самостојна и независна македонска држава. „… Б И О Г Р А Ф И Ј А Се викам Пашка Костова Бојаџиоска-Лапе, родена сум през 1874 год. во гр. Крушево во сиромашна воденичарско-брашнарска фамилија од татко Наумче Божинов Питачко и мајка Зица Димова. Од фамилија имам сега живи три сина,…

Posted in _Избор А1.3 Само посока А14 Родољубни изјави

1888.05.09_Темко Попов до Деспот Баџоски, писмо, Народна библиотека Београд, фонд Јован Хаџи Васиљевиќ, П 413/III

Темко Попов, македонски родољуб, член на Тајниот Македонски Комитет укажува дека влезот под бугарска егзархија била првична нужност за да се избегне грчкиот асимилаторски притисок. Да се не лажемо, Деспоте, национални дух у Македонији је дошао до таквог стања, да и када би сам Исус Христос сишао са неба, не би могао да убеди Македонца да је он Бугарин или…

1904.05.29_Пандо Кљашев, писмо до Павел Христов
Posted in А1.3 Само посока

1904.05.29_Пандо Кљашев, писмо до Павел Христов

„… Бај Павле, одамна не сум ти пишал. Тоа не го направив едно поради тоа што нема што да ти пишам, а друго, тухашните неубавини не сакам да ти ги пренесувам за да не те тревожам. Добри сме сите со здравјето, но положбата е многу калпава од секоја страна. Овдешните раздвоенија немаат крај и нема да имаат, а добро знаеш…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1932.12_Архива на ВМРО (на Ванчо Михајлов) – Комитски

„Некогаш имало славна земја со храбар народ што дал светс­ки вла­детели како Филип и Александар Македонски. Многу древни народи, иако слегуваа од светската сцена, по извесно време, пак се издигнуваа. Зош­то да не се случи исто­то и со Македонците?…Заш­то ако еден народ, што си има свои обичаи, вера, јазик, традиција и друго опстанал тврдо после тол­ку ропства, тоа значи дека…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1912–1994 « 2000+_Петар Медичков – ‘Грчки дејства против Македонците’

Greek Acts against the Macedonians (1912 – 1994) By Peter Medichkov The following chronicles the methods employed by Greece in its effort to eradicate the centuries old Macedonian ethnic presence in Aegean Macedonia (Greek Macedonia) in the name of Greek territorial expansion. Specific laws and decrees are presented against the backdrop of relevant historical events affecting Macedonians in Aegean Macedonia….

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

“Хеленизација” на македонските населби (список 804 места)

Occupied by Greece in 1912, that have forcibly been changed from 1926 and forward. Following the 1913 Treaty of Bucharest, the Macedonian place names that existed were gradually changed to Greek named, this included people’s family and given names, and was called Hellenization. 1927 Greek Government Legislative Edict. The Greek Government Gazette declared that “there are not any non-Greek people…

Вероучение - Поука 03
Posted in А1.3 Само посока

1924.09.24_ЦК на МПО, Индијанополис

„… Судбината ни определи уште една од најтешките жртви, која ги раскина срцата на сите прогонети Македонци и ја потопи во јад нашата намачена страна (Македонија). Злокобната вест за тоа грозоморно дело што го прекина животот на најдостојниот и најголемиот син на револуционерна Македонија, ја порази со својата одвратност целокупната македонска емиграција во Америка, која што е растреперена, восхитена од великото…

1897.05.18_Гоце Делчев за бугарските демони, писмо, Ќустендил
Posted in А1.3 Само посока

1897.05.18_Гоце Делчев за бугарските демони, писмо, Ќустендил

„… Пресен пример ни дава позорното за народа убијство на Алеко (Константинов прим.). Това е то блгарско “партизанство”!. А што мислиш ти – ште ли останат с заканванието си или ште докажат, че те са верни синове на демона? …“

1902.10.19_Гоце Делчев до Кољо, писмо
Posted in А1.3 Само посока

1902.10.19_Гоце Делчев до Кољо, писмо

Не е својствено за еден “Бугарин” да разликува македонски од бугарски патриоти. „… Тука е печатницата на весниците, но ти служат само да се загадуваат чувствата на бугарските и македонските патриоти …“

1902_Никола Карев до Гоце Делчев, писмо
Posted in А1.3 Само посока

1902_Никола Карев до Гоце Делчев, писмо

„… Драги Г(оце) Моите извештаи стануваат се’ повеќе и повеќе само како голи констатации на оние свирепости и ѕверства што овој свет ги поднесува. Одамна требаше веќе да им се даде називот извештаи за несреќите и бедите на христијаните во Вилаетот. Во Крушевско и Битолско стануваат секојдневно ноќни блокади на села, а многубројните афери фрлаат многу луѓе в затвор. Не треба…

1902.11.12 « 1983_Стеван Јакимов Дедов, Дијамандија Мишајков - ’Меморандум‘
Posted in А1.3 Само посока

1902.11.12 « 1983_Стеван Јакимов Дедов, Дијамандија Мишајков – ’Меморандум‘

Дијамандија Мишајков и Стеван Јакимов Дедов, потписник на Меморандум кој претставува разработена македонска национална ослободителна програма. Посочил: Poljakot od Makedonija

1928_Устав на Сојузот на МПО, член 5, Индијанополис, САД
Posted in А1.3 Само посока

1928_Устав на Сојузот на МПО, член 5, Индијанополис, САД

„… Редовен член на оваа организација може да биде саекој полнолетен Македонец, кој ја прифаќа и поддржува целта на централната организација и се задолжува да ги исполнува нејзините решенија и наредби. А резервен член може да биде секој оној што не е роден во Македонија, без право на гласање и избирање. …“ Посочил: Spiritual Pulsar

1916.01.06 « 1982_Бугарскиот колеж кај Дервишка нива
Posted in А1.3 Само посока А19.3 Само посока

1916.01.06 « 1982_Бугарскиот колеж кај Дервишка нива

Во текот на Прва Светска војна, во еден ден, на Бадник спроти Божик, бугарската војска убила 103 Поречани кои ги фрлиле во еден ископ во месноста Дервишка Нива. Бугарската војска, која го окупирала овој крај по повлекувањето на Србите, организирала казнена единица под водство на полковникот Панов, користејќи посебни мерки за заплашување на населението кое го сметале за просрпско. Тогаш…

1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо
Posted in _Избор А1.3 Само посока

1891.06.22_Митрополит Теодосиј до архимандрит Дионисиј, писмо

Писмо од Митрополит Теодосиј низ кое се согледува несомненото македонско национално самочувство. Се открива начинот на кој се разговарало во македонската борба против непријателските хегемонизми. Владиката Теодосиј Гологанов е еден од најголемите и најспособните Македонци, кој со сите свои сили се залагал за македонските национални права.   „… Светата наша Егзархија со својата црковна и просветна дејност тука во Македонија…