Оддел: А1.3 Само посока

Докази за македонската самобитност од МАКЕДОНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА со посока (референца) на изворот на кој се повикува.

1500+_Прирачници за пишување писма
Posted in А1.3 Само посока

1500+_Прирачници за пишување писма

Ваквите писма напишани со македонски јазик секогаш требало да почнуваат со зборовите: „До големиот емир, султанот Сулејман Хан Величествени, цар на царевите, господар на господарите и цар на сите земји романски и македонски, бугарски, српски и беломорски, и црноморски и анадолски…

1939.04.24 « 1945+_Кралство Грција, обвинение поради зборување на македонски
Posted in А1.3 Само посока А19.3 Само посока

1939.04.24 « 1945+_Кралство Грција, обвинение поради зборување на македонски

Еден пренесен запис за подложноста на судска одговорност ако во Хеленската Република од грчки државјанин ПРИВАТНО се користи македонски (словенски) јазик.

1895.10.17_Гоце Делчев, писмо до Ефрем Каранов
Posted in А1.3 Само посока

1895.10.17_Гоце Делчев, писмо до Ефрем Каранов

„… Слободата на Македонија лежи во внатрешно востание. Кој мисли дека Македонија ќе се ослободи поинаку, тој се лаже и себеси и другите. …Ако востание може да се крене со 1-40 души, Македонија одамна ќе беше слободна државичка. Треба народ,…

1902_Никола Карев, писмо до Гоце Делчев
Posted in А1.3 Само посока

1902_Никола Карев, писмо до Гоце Делчев