Оддел: А04 Македонски извори разни

Докази за македонската самобитност од разни македонски извори

1920_Натпис во Горна Џумаја (Благоевград), Пиринска Македонија
Posted in А4.2 Само слика

1920_Натпис во Горна Џумаја (Благоевград), Пиринска Македонија

МАКЕДОНЦИ, ВЕРУВАЈТЕ СИ ПРЕД СЀ САМИ СЕБЕСИ! МАКЕДОНЦИ, РАЗЧИТАИТЕ ПРЕДИ ВСИЧКО НА СЕБЕ СИ!

1920+_Карта, слоган и предводници
Posted in А4.2 Само слика

1920+_Карта, слоган и предводници

Карта со целта за ослободување на територијата на Македонија, главните предводници на борбата и слоганот на борбата.

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974
Posted in А27 Југославија Социјализам А4.2 Само слика

1962+_Ознака на организацијата ОКМ-ДОМ-ДООМ-МНФ од 1974

ДООМ – Движење за ослободување и обединување на Македонија Движењето за ослободување и обединување на Македонија е македонска иселеничка организација основана во 1962 г. во Шведска. Составена е од македонски иселеници во Данска, Германија, Шведска, Австрија, Белгија, Франција, САД, Канада и Австралија. Тоа претставувало македонско родољубно и национално движење и е основано како Ослободителен комитет на Македонија (ОКМ). На вонредниот…

1500-1900+_Македонскиот земски грб со лавот
Posted in А4.2 Само слика

1500-1900+_Македонскиот земски грб со лавот

Oд 16-19 век Прашање на кој од овие македонски историски ознаки основата е со плава (Грција) или пак зелена боја (Бугарија)!? Ние не можеме да знаеме во древноста на која подложна боја биле поставувани древномакедонските ознаки – светлозрачното древномакедонско сонце, лавот и волкот. Меѓутоа на сите подоцнежни претстави низ вековите кои се до денес во боја сочувани, за Македонија, за…

-0382 – -0336 « 1950+_Encyclopedia Britannica - Philip was not Greek
Posted in А17.1 ДМК Слика посока А4.1 Слика и посока

-0382 – -0336 « 1950+_Encyclopedia Britannica – Philip was not Greek

„… Филип … сепак не бил грчки политичар, дури ниту Грк, туку крал на Македонците …“   Посочил: ДООМ

Македонка со знаме Македонија на Македонците
Posted in А4.2 Само слика

Македонка со знаме Македонија на Македонците

0300+_Надгробен натпис од Македонка
Posted in А4.2 Само слика

0300+_Надгробен натпис од Македонка

Христијански надгробен натпис “Македонис” (МАЦЕДОНИАН) датиран од IV н.е..

1903.08_Кумановско востаничко знаме
Posted in А4.1 Слика и посока

1903.08_Кумановско востаничко знаме

Знаме на кумановските востаници за време на Илинденското востание. Црвено знаме, со жолти букви испишано Ослободена Македонија – Куманово. Жена облечена во македонска традиционална носија. Во позадината изгрева 8крако сонце слично на денешното знаме на Република Македонија.  

1620_Македонски грб со лав
Posted in А4.2 Само слика

1620_Македонски грб со лав

1923.08.02_Илинденска организација, напис
Posted in А4.2 Само слика

1923.08.02_Илинденска организација, напис

 

1925_Ќустендил, беломорски македонски бегалци
Posted in А16.2 Беломорие А25 Југославија Кралство А4.2 Само слика

1925_Ќустендил, беломорски македонски бегалци

Македончиња бегалци од Беломорјето бараат: “Независна Македонија”; “Македонија за Македонците”; “Училишта на родниот јазик”.

1928_Приватни поштенски марки издадени во САД
Posted in А4.1 Слика и посока

1928_Приватни поштенски марки издадени во САД

Поштенски марки издадени во приватна режија во САД 1928 година на кои се прикажани картата на целосна Македонија и водечките ликови на македонската борба за слобода: Даме Груев, Гоце Делчев, Тодор Александров и Пере Тошев.

1850+_Gl. Vassilofschi Photograf Macedonenu Dui Ochritu
Posted in А4.1 Слика и посока

1850+_Gl. Vassilofschi Photograf Macedonenu Dui Ochritu

“Гл. Василевски македонски фотограф од Охрид.“ Запишано на влашки јазик на задната страна на фотографија направена кон средината на 19 век. Konstantin Miladinov? The Mystery of an old photograph from Ohrid  

1940_Килим од Македонец во бугарски затвор
Posted in А4.2 Само слика

1940_Килим од Македонец во бугарски затвор

Овој килим е рачна изработка на Македонец од Пиринскиот дел од Македонија затвореник во бугарски затвор 1940 година.