Оддел: А06 Грчки извори разни

Докази за македонската самобитност потврдено со докази од разни грчки извори.

1897.10.26 « 1984_Ναουμ Σπανος - ’Ο Μακεδονικος αγωνας, απομνημονευματα‘, Θεσσαλονικη
Posted in А6.1 Слика и посока

1897.10.26 « 1984_Ναουμ Σπανος – ’Ο Μακεδονικος αγωνας, απομνημονευματα‘, Θεσσαλονικη

Грчкиот револуционер од влашко потекло, Наум Спанос, сведочи во 1897 година дека Македонците се определувале како посебен народ и се бореле за слободна и независна Македонија. “… Во Атина дојдов точно на 3 листопад 1897 година и размислував за работа. На 26 листопад ме сретна Апостол Перовски. Ме поздравува: ‘Добро те најдов, војвода, ми вели, ни го обели образот на…

1915_Манолис Тријантафилидис - ’ΑΡΘΡΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ‘
Posted in А6.1 Слика и посока

1915_Манолис Тријантафилидис – ’ΑΡΘΡΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ‘

„… λέγουν πως είναι Μακεδόνες και μιλούν την μακεδονική …“ Грчки јазичар Манолис Тријантафилидис (1883-1959) во 1915 година напишал дека домородните жители во егејскиот дел на Македонија одбиваат да се нарекуваат Грци, но велат дека се Македонци кои зборуваат на македонски јазик. Посочил: Пољакот од Македонија

1983_Грчки атлас
Posted in А6.2 Само слика

1983_Грчки атлас

1964_Evangelos Kofos - 'Nationalism and Communism in Macedonia'
Posted in А6.1 Слика и посока

1964_Evangelos Kofos – ‘Nationalism and Communism in Macedonia’

„… За ставање на ВМРО под своја контрола, новата организација – Македонско-Одринска Револуционерна Организација – беше поставена во Софија во 1894, работејќи под Врховниот комитет. …“ Се поставува прашањето ако ВМРО составена од идеолошки разновидни личности споени околу борбата за слобода на Македонија била “пробугарска организација” зошто тогаш бугарските власти имале потреба да ја стават под сопствена контрола преку создавање…

1934.06.10_Rizospastis (грчки комунистички весник)
Posted in А6.1 Слика и посока

1934.06.10_Rizospastis (грчки комунистички весник)

„… Воден. – Овде во Воден и во нашата околија, во срцето на Македонија, овде каде што ние МАКЕДОНЦИТЕ не знаеме друг ЈАЗИК освен нашиот МАКЕДОНСКИ, разните органи на грчкиот капитализам нѐ принудуваат да зборуваме на грчки јазик, а да не го зборуваме нашиот јазик… Освен тоа, нѐ лишуваат од слободата што ја добиле нашите татковци по долгогодишна борба, гинејќи…

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока

2000_Тасос Костопулос – ‘Забранетиот јазик’

„… Јане Сандански и Димитар Влахов барале одделување на словенските училишта од контролата на бугарскатата црква и нивно ставање под државна контрола, а истовремено се работело кон воведување на – славомакедонскиот како наставен јазик. …“ Посочил: Весник Нова Македонија

Вероучение - Поука 03
Posted in А6.3 Само посока

1908.08.01_Грчки весник ‘Кери’

Сандански е носител на голема идеја која требало да го привлече вниманието на Грците. Тој секогаш се борел за слободата на Македонија, а никогаш не настојувал да работи за Сан-стефанскиот договор. Посочил: Весник Нова Македонија

1953_Елефтериос Ставридис - 'Зад кулисите на КПГ', с214, Атина-01
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А6.1 Слика и посока А15 Странски изјави

1953_Елефтериос Ставридис – ‘Зад кулисите на КПГ’, с214, Атина

„… Сандански, по потекло од Пиринска Македонија, им припаѓаше на таканаречените словеногласни Македонци. Тој тврдеше дека како што се ослободија од турскиот јарем грчката нација, српската и бугарската, дојде часот да се ослободи и македонската нација. За да Македонија стане цела и сосем независна држава, Сандански проповедаше дека сите жители, без исклучок, не се ниту Бугари, ниту Грци ниту Куцовласи,…

2019_Nikos Filis, member of Greek Parliment
Posted in _Избор А20.1 Слика и посока А6.3 Само посока

2019.01.25_Nikos Filis, member of Greek Parliment

“Macedonia is not one and Greek! There are several Macedonias. The other Macedonia is defined by the Bucharest Treaty which bears our, Greek signature. Maybe it doesn’t sound too good, but it is the truth. Greek Macedonia is Greek, and let me clarify, IT WAS MADE GREEK, because from 1912 to 1922, when the refugees came, THERE WAS NO GREEK MAJORITY…

1997.10.15_Anastasia N. Karakasidou - 'Fields of Wheat, Hills of Blood'
Posted in А20.1 Слика и посока А6.1 Слика и посока

1920-1940_Augustinos Kondiotis, Metropolite of Florina

Ако Грција денес постои како хомоген етнос, таа тоа го должи на катастрофата во Мала Азија. Ако стотици илјади на бегалци не дојдеа во Грција, Грчка Македонија сега немаше да постои. Бегалците ја создадоа нациналната хомогеност на нашата земја. Аугустинос Кондиотис, Митрополит на Лерин

1900~_Грчки војник во албанска носија
Posted in А20.2 Само слика А6.2 Само слика

1900~_Грчки војник во албанска носија

Новинарски напис кој зборува за албанското потекло на она кое денес се смета за грчка носија.

1969_Грчки учебник по Земјопис
Posted in _Избор А6.2 Само слика

1969_Грчки учебник по Земјопис

Пред повампирувањето на грчкиот експанзионизам, кој се појави со создавањето на независна Македонија и согледувајќи ја нејзината слабост, претходно во социјалистичкиот југословенски период постоеше време на благо грчко помирување со стварноста за постоење македонската државност. Од таму се наидува на разни званични документи од тоа време, каде вардарскиот дел е обележан како Македонија.

-0499--0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна
Posted in А17.3 ДМК Само посока А6.3 Само посока

-0499–0449_Херодот, Персиско-Хеленска војна

Ако Херодот тврди дека Тесалијците биле први Хелени кои им се предале на Персијците тогаш според Херодот Македонците не биле Хелени. Затоа што неспорно е дека Македонците биле покорени многу порано. На друго место запишал дека Персијците преку македонските планини преминале во Елада.

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides - 'The northern ethnological boundaries of Hellenism', p37, Thessaloniki
Posted in _Избор А6.1 Слика и посока

1000~ « 1955_Stilpon P. Kyriakides – ‘The northern ethnological boundaries of Hellenism’, p37, Thessaloniki

Грчко толкување за поширокото над еднонационално значење на зборот “Бугари” и за “бугарството” на цар Самоил и неговите поданици. „… Додека за времето на владеењето на Симеон, Драгувитите, Струмјаните и општо сите Склавинии беа јасно одделени од Бугарите, за време на владеењето на Самоил и после тоа името Склавинии сосема исчезна. Македонските словени се назначени од Византијците со општото име…

1903.05.08_.Весник Акрополис - интервју со Никола Карев, Атина
Posted in _Избор А17.1 ДМК Слика посока А6.1 Слика и посока

1903.05.08_.Весник Акрополис – интервју со Никола Карев, Атина

Уште на почетокот од разговорот: Новинарот (Грк) прашува: — Вие сте Македонец? Карев: — Да. Новинарот: — …Исто ако Александар Македонски? Карев: — Да. Интервју со претседателот на Крушевската Република за грчкиот весник „Акрополис“ од 8 мај 1903 година. — „Македонец ли си?“, го прашувам. — Да. — И следователно Грк? — „За ова не знам“, ми одговори, „јас сум…