Оддел: А7.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

Posted in А7.1 Слика и посока

1923_Đ. Šurmin, S. Bosanac – ’Čitanka iz književnih starina‘, Zagreb

“… Други учат, дека со јазикот на Кириловите книги зборувале панонските Словени, за кои пишувале Кирил и Методиј, па спрема тоа тој јазик го нарекуваат п а н о н с к о – с л о в е н с к и или просто с т а р о  с л о в е н с к и  јазик….

1902.07.14_'Србин - Докле ћемо трпети злоупотребе гостопримства', бр115, стр1-01
Posted in _Избор А21.1 Слика и посока А7.1 Слика и посока

1902.07.14_’Србин’ – Докле ћемо трпети злоупотребе гостопримства, бр115, стр1

Весникот „Србин” во 1902 година објавил статија во којашто го пренесyвa ставот на македонскиот национален деец Стефан Јакимов Дедов (1869 – 1914) за посебноста на македонскиот народ и стремежот кон македонскиот национален идеал – Македонија на Македонците, наместо приклучување кон Србија или други држави.   „… Редовно го гледаат кај одделни млекари, фурнаџии, меанџии и други Срби од Турција. Разговорот…

1945.07.02_'Борба' - Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд-01
Posted in А20.1 Слика и посока А26.3 Дела и Настани А7.1 Слика и посока

1945.07.02_’Борба’ – Злочини грчких реакционара над македонским становништвом у Јегејској Македонији, бр159, Београд

„… ЗЛОЧИНИ ГРЧКИХ РЕАКЦИОНАРА НАД МАКЕДОНСКИМ СТАНОВНИШТВОМ У ЈЕГЕЈСКОЈ МАКЕДОНИЈИ Скопље, 1 јула Дописник Танјуга јавља да преко 11000 (бројката не е јасно читлива н.з.) наоружаних фашиста учествује заједно са националном градом у нападима на македонска села. Војници и наоружане банде реакције упали су у села Кономлади и Поздизишта, ухапсили већи број људи и однели им из кућа све што…

1702_Pavao Ritter-Vitezović - 'Stemmatographiae Illyricanae Liber primus'-01
Posted in А7.1 Слика и посока

1702_Pavao Ritter-Vitezović – ‘Stemmatographiae Illyricanae Liber primus’

Во оваа стара хералдичка книга се тврди дека бугарскиот лав е жолт на црвена основа. Додека кај некои ракописи кога за бугарски грб е претставен лав со црвена боја на златна основа, тогаш всушност се работи за македонски.     Посочил: Македон Хегемон Извор: google books

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in А7.1 Слика и посока Б02 Странски писатели

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд (pdf)

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена македонска држава. Целата книга дигитализирана од МНА: Посочил: Ѕале

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4

Хрватските јавни гласила “Novi List” и “Novi Hrvatski Radnik” упатиле јавен проглас во коложег 1904 г. во кој ги повикуваат Хрватите да не се приклучуваат на oсманлиската војска или други странски воени единици против Македонците за време и по задушувањето на македонското Илинденско востание. „Македонски жандарми. Весниците донесуваат дека военото министерство ги повикало сите поранешни војници, да се искажат дали…

2010_Andreja Iljaž - '(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji', Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

2010_Andreja Iljaž – ‘(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji’, Ljubljana

Словенечко дипломско дело за феноменот на македонското прашање и причините за непризнавање на македонското малцинство во Република Грција. „(NE)PRIZNAVANJE MAKEDONSKE NARODNE MANJŠINE V GRČIJI To diplomsko delo predstavlja poskus opredelitve problemov makedonske narodne manjšine v Republiki Grčiji ter glavne razloge, ki so skupaj z zgodovinskimi okoliščinami pripomogli k nastanku te problematike v okviru moderne grške države. Delo izhaja iz temeljne…

1784  « 1927_Lujo Thaller, Dr. - ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘
Posted in А7.1 Слика и посока

1784 « 1927_Lujo Thaller, Dr. – ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘

Во хрватска книга се споменува Ристо Македонецот од Солун кој дал придонес кон развојот на здравствената наука во Хрватска.   Посочил: Види Види

1913.12.31_Политика - Открића Дим. Ризова
Posted in А7.1 Слика и посока

1913.12.31_Политика – Открића Дим. Ризова

Димитар Ризов: „Јас сум Македонец и нокогаш нема да го ставам својот потпис ни на било каков документ кој ја дели Македонија“. Во статијата под наслов „Откритие на Димитар Ризов“ која на насловната страна ја објавува српскиот весник „Политика“ , се опишува „двете ноќи во кои е удрен темелот на српско-бугарскиот сојуз“ во Првата Балканска војна против Османлиското Царство. Тогашниот…

1904.03.01_Весник Политика - македонска емиграција
Posted in А7.1 Слика и посока

1904.03.01_Весник Политика – македонска емиграција

„… Од битолскиот вилает голем број Македонци континуирано се иселуваат во Америка. Изгледа дека со ова иселување раководат американските мисионери. Секој иселеник добива од нив темно – плаво одело и качкет на кој блеска американскиот грб. Сите се обезбедени со валидни исправи за иселување, патни трошоци и патен билет. …“ Пред во целост да се засили српската пропаганда, во статијата…

1924.10.12_Периодичен работнички весник 'Оковани радник', с4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1924.10.12_Периодичен работнички весник ‘Оковани радник’, с4

Петар Чаулев, член на Централиниот комитет на ВМРО, упатил апел до гласилата во листопад 1924 година за да ја запознае светската јавност со невидените злосторства на бугарската Влада на Александар Цанков вpз Македонците кои што се залагале и бореле за независна Македонија.   „ Го примивме следниов апел, кој нам ни го упати Чаулев по повод крвавите злостори на Цанков здружен…

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13
Posted in А7.1 Слика и посока

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13

Изворен документ со кој на Македонците им се дозволило да учат на мајчин македонски јазик во училиште во Горно Крчиште – Народна Република Албанија. Превод на документот: Смрт на фашизмот – Слобода на народот Народна Република Албанија Министерство за образование Протокол бр. 92/13 Тирана, 11.02.1946 година Предмет: Отворање на училиште на македонски јазик во Крчиште бр. 316 од 28.01.1946 година…

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо
Posted in А27 Југославија Социјализам А7.1 Слика и посока

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо

Македонската борба за независна државност во текот на целото постоење на Југославија била поврзана и поддржувана од националните движења на југословенските народи кои биле со слични цели.   „… НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ под раководство на судијата Миладин Стојанов Осудувате човек на 13 години затвор само затоа што дрдорел (зборувал), а не ликвидирал никого од послушните слабаци…

1918.12.05_Србобран, бр476, с4
Posted in _Избор А7.1 Слика и посока

1918.12.05_Србобран, бр476, с4

Го запрашав: Па добро, дали сте вие Бугари? – ми одговорија: ‚Не сме, НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ‘. Известувачот за весникот „Србобран“ вели дека тројцата Македонци служеле во бугарската армија и како такви биле заробени од српската војска. „… – Пред мене се појавија тројца млади бугарски војници. Еден беше од околината на Велес, вториот од Крушево, а третиот од Белограчик. Кога…

1903.03.23_Političen list - Slovenec, Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

1903.03.23_Političen list – Slovenec, Ljubljana

„… ‘Албум за Македонија и животот во неа’ на 1.500 страници имаат намера да издадат руските писатели. Ќе учествуваат и Лав Толстој и Максим Горки. Се смета дека со тоа македонските маченици ќе добијат 20.000 рубли. Исто така во полза на Македонците јавни предавања ќе се одржуваат низ цела Русија“ …“   Посочиле: Mакедонија бескрајна приказна