Оддел: А7.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од разни балкански извори.

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4
Posted in А* Избор А7.1 Слика и посока

1904.01.25_Novi Hrvatski Radnik, br2, s4

Хрватските јавни гласила “Novi List” и “Novi Hrvatski Radnik” упатиле јавен проглас во коложег 1904 г. во кој ги повикуваат Хрватите да не се приклучуваат на oсманлиската војска или други странски воени единици против Македонците за време и по задушувањето…

2010_Andreja Iljaž - '(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji', Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

2010_Andreja Iljaž – ‘(Ne)priznavanje makedonski narodne manjšine v Grčiji’, Ljubljana

Словенечко дипломско дело за феноменот на македонското прашање и причините за непризнавање на македонското малцинство во Република Грција. „(NE)PRIZNAVANJE MAKEDONSKE NARODNE MANJŠINE V GRČIJI To diplomsko delo predstavlja poskus opredelitve problemov makedonske narodne manjšine v Republiki Grčiji ter glavne razloge,…

1784  « 1927_Lujo Thaller, Dr. - ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘
Posted in А7.1 Слика и посока

1784 « 1927_Lujo Thaller, Dr. – ’Povijest medicine u Hrvatskoj i Slavoniji‘

Во хрватска книга се споменува Ристо Македонецот од Солун кој дал придонес кон развојот на здравствената наука во Хрватска.   Посочил: Види Види

1913.12.31_Политика - Открића Дим. Ризова
Posted in А7.1 Слика и посока

1913.12.31_Политика – Открића Дим. Ризова

Димитар Ризов: „Јас сум Македонец и нокогаш нема да го ставам својот потпис ни на било каков документ кој ја дели Македонија“. Во статијата под наслов „Откритие на Димитар Ризов“ која на насловната страна ја објавува српскиот весник „Политика“ ,…

1904.03.01_Весник Политика - македонска емиграција
Posted in А7.1 Слика и посока

1904.03.01_Весник Политика – македонска емиграција

„… Од битолскиот вилает голем број Македонци континуирано се иселуваат во Америка. Изгледа дека со ова иселување раководат американските мисионери. Секој иселеник добива од нив темно – плаво одело и качкет на кој блеска американскиот грб. Сите се обезбедени со…

1924.10.12_Периодичен работнички весник 'Оковани радник', с4
Posted in А* Избор А7.1 Слика и посока

1924.10.12_Периодичен работнички весник ‘Оковани радник’, с4

Петар Чаулев, член на Централиниот комитет на ВМРО, упатил апел до гласилата во листопад 1924 година за да ја запознае светската јавност со невидените злосторства на бугарската Влада на Александар Цанков вpз Македонците кои што се залагале и бореле за…

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13
Posted in А7.1 Слика и посока

1946.02.11_Министерство за Образование, НР Албанија, Протокол 92-13

Изворен документ со кој на Македонците им се дозволило да учат на мајчин македонски јазик во училиште во Горно Крчиште – Народна Република Албанија. Превод на документот: Смрт на фашизмот – Слобода на народот Народна Република Албанија Министерство за образование…

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо
Posted in А26 Југославија Социјализам А7.1 Слика и посока

1979.02.28_Hrvatski narodni oslobodilački pokret (Hamilton), Predsedniku okružnog suda (Skopje), писмо

Македонската борба за независна државност во текот на целото постоење на Југославија била поврзана и поддржувана од националните движења на југословенските народи кои биле со слични цели.   „… НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ под раководство на судијата…

1918.12.05_Србобран, бр476, с4
Posted in А* Избор А7.1 Слика и посока

1918.12.05_Србобран, бр476, с4

Го запрашав: Па добро, дали сте вие Бугари? – ми одговорија: ‚Не сме, НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ‘. Известувачот за весникот „Србобран“ вели дека тројцата Македонци служеле во бугарската армија и како такви биле заробени од српската војска. „… – Пред мене…

1903.03.23_Političen list - Slovenec, Ljubljana
Posted in А7.1 Слика и посока

1903.03.23_Političen list – Slovenec, Ljubljana

„… ‘Албум за Македонија и животот во неа’ на 1.500 страници имаат намера да издадат руските писатели. Ќе учествуваат и Лав Толстој и Максим Горки. Се смета дека со тоа македонските маченици ќе добијат 20.000 рубли. Исто така во полза…

1924 « 2006_Павле Блажарић - 'Мемоари'
Posted in А* Избор А7.1 Слика и посока

1924 « 2006_Павле Блажарић – ‘Мемоари’

Како Македонците на мајорот (подоцна полковник) Павле Блажариќ му го истакнувале своето македонско народносно чувство. „… – Немци питају дечака: “Шта си ти, Србин или Бугарин?” Дечко се осврте, виде мене, па рече: ‘Ја сам Македонац!’ Немци се насмејаше. ‘Видиш,…

1996_Држава - Црква, бр61-62, Београд (за грчкиот Фанариотизам)
Posted in А7.1 Слика и посока

1996_Држава – Црква, бр61-62, Београд (за грчкиот Фанариотизам)

ЗЛОСТОРНИШТВОТО НА ФАНАРИОТИЗМОТ Делот од грчкото православно свештенство кои се познати како Фанариоти биле во сојуз со Турците и им правеле штета на сите ослободителни национални движења на Балканот. Како што стои во написот од сликата кое не е пошироко…

1331 – 1346 « 1905_Љ. Стојановић - 'Стари српски записи и натписи'. Књига III, с41, Београд - (македонски цар Стефан Душан)
Posted in А* Избор А7.1 Слика и посока

1331 – 1346 « 1905_Љ. Стојановић – ‘Стари српски записи и натписи’. Књига III, с41, Београд – (македонски цар Стефан Душан)

Во дури 4 постоечки преписи на Душановиот законик (раванички, карловечки, загребски и софиски), царот Душан е опишан као “македонски цар Стефан Душан” (пример во софискиот се вели “Благовјернаго и христољубиваго македонскаго цара Стефана србскаго, блгарскаго, угарскаго…” Македонското име и во…

1928_Стојан М. Протић - 'О Македонији и Македонцима', 2 издање, Београд
Posted in А7.1 Слика и посока

1928_Стојан М. Протић – ‘О Македонији и Македонцима’, 2 издање, Београд

Изразита српска пропагандистичка книга во која се протнуваат факти за македонската самобитност. Книгата е второ продолжение на истоимената од 1918 година. Во првата книга се наведува дека Самуиловото царство не било ни бугарско ни српско, туку тоа била изворна сопствена…

2012.09.06_Igor Despot - 'The Balkan wars in the eyes of the warring parties'
Posted in А7.1 Слика и посока

2012.09.06_Igor Despot – ‘The Balkan wars in the eyes of the warring parties’

„… The reason they were generally considered to be Bulgarians lay only in the more efficient Bulgarian propaganda. …“ Igor Despot was born in Zagreb. He graduated from the faculty of humanities and social science of the University of Zagreb…