Оддел: А9.1 Слика и посока

Докази за македонската самобитност потврдено со оригинални слики од ГЕОГРАФСКИ КАРТИ.

1885_Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei, Bibliographisches Institut in Leipzig
Posted in А9.1 Слика и посока

1885_Karte zur Geschichte der Europäischen Türkei, Bibliographisches Institut in Leipzig

Мозаик од историски земјописни карти на Македонија што го прикажуваат – отоманското ширење на Балканот, како и потиснувањето на Отоманското Царство од тој простор од XIV век до 1885 година. Овие карти како и многу многу други, се уверлив приказ…

1774_Christopherus Cellarius - 'The Kingdoms of Macedon.-Thessaly.-and Epirus'
Posted in А9.1 Слика и посока

1774_Christopherus Cellarius – ‘The Kingdoms of Macedon.-Thessaly.-and Epirus’

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry - Biblical Maps
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

~0000 « 2000+_ConformingToJesus Ministry – Biblical Maps

Збирка на земјописни карти изработени според напишаното во Библијата. Од сите книги и податоци Библијата е најтешко остварливо за да биде лажирана (фалсификувана). Покрај светотаинската причина, за тоа што Светото Писмо е заштитено од самиот Бог, гледано и од човечка…

1941_Max Vasmer - 'Die Slaven in Griechenland'
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1941_Max Vasmer – ‘Die Slaven in Griechenland’

Избројување на земјописните славјански местоименувања во денешна Грција кои до времето на пишување на книгата преку изведбата на хеленизација биле заменети со грчки имиња.   Измена на имињата според области Според продолжено истражување извршено помеѓу 1913 до 1996 година од…

1817_Schreibers Erben - The Turkish Empire in Europe, Leipzig
Posted in А9.1 Слика и посока

1817_Schreibers Erben – The Turkish Empire in Europe, Leipzig

Германска земјописна карта каде што Македонија е нацртана и во легендата наведена како одделна земја. Mo. Moldova B. Bessarabia W. Wallachia R Romania B Bulgaria Ма. Macedonia T. Thessaly L. Livadien M Morea A. Albania S Serbia Bo Bosnia  …

1125 — 1154_Al Idrizi - 'Nuzhat al-Mushataq fi ikhtiraq al-afaq'
Posted in А20.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1125 — 1154_Al Idrizi – ‘Nuzhat al-Mushataq fi ikhtiraq al-afaq’

Според оваа арапска земојописна карта во Македонија спаѓа и добар дел од денешните јужна Србија, западна Бугарија и северна Грција. „А што се однесува на планината „Макадунија“ (таа е планина која се простира од Лариса со правец од југ кон…

1100+_Rouben Galichian - The Matenadaran Archive, Yerevan
Posted in А9.1 Слика и посока

1100+_Rouben Galichian – The Matenadaran Archive, Yerevan

На земјописната карта, Македонија јасно се гледа под Европа. На картата ги нема другите македонските соседи, со исклучок на Албанија која пак е дадена во Азија. Посочил: Македонија на Македонците

1918_George Soteriadis - 'Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor', London
Posted in А9.1 Слика и посока

1918_George Soteriadis – ‘Hellenism in the Balkan Peninsula and Asia Minor’, London

Познат грчки писател, иако пристрасен, со очигледно прилагодувани бројки, сепак не избегнал да спомене силно присуство на Македонски Славјани во беломорска Македонија, кои на места во својата книга ги разликува од Бугарите. Исто така во книгата признава постојана демографска измена…

2000_Тим Даули - 'Библейский Атлас', Российское Библейское Общество, Москва
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

2000_Тим Даули – ‘Библейский Атлас’, Российское Библейское Общество, Москва

Македонија во библиско време јасно одвоена како посебна земја во сите земјописни карти низ книгата „Библиски Атлас“ од писателот Тим Даули објавена преку Руското Библиско Друштво.     Извор: Портал ИИсуса Христа

0600 - 0900_Slavic Tribes
Posted in А19.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

0600 – 0900_Slavic Tribes

И според званичната светска историја населението во Грција најмалку два пати во минатото скоро целосно било претопено. Со славјанската наезда претставена на земјописната карта и за време на албанското распространување од 17-19 век.

1834_Henri Duval - ’Tableau l'historie de l'Empire des Califes et de l'Empire de Turquie.‘, Paris (L. Houbloup)
Posted in А9.1 Слика и посока

1834_Henri Duval – ’Tableau l’historie de l’Empire des Califes et de l’Empire de Turquie.‘, Paris (L. Houbloup)

Македонија земја одвоена од соседните земји Албанија, Србија, Бугарија, Румелија и Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1828_Aaron Jr. Arrowsmith - ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London
Posted in А9.1 Слика и посока

1828_Aaron Jr. Arrowsmith – ’Northern Turkey in Europe, with part of Hungary and Dalmatia‘, London

„… Македонија во времето на создавање на картата на север ги вклучува Качаник, Скопје, Куманово, на исток – Ќустендил, Дупница, Неврокоп (денес Гоце Делчев), Драма. На запад до Ресен, на југ до Платамона. …“   Извор: Збирка David Rumsey

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith - ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London
Posted in А16.1 Слика и посока А9.1 Слика и посока

1828_ Aaron Jr. Arrowsmith – ’Illyricum, Dacia, Moesia, Macedonia et Thracia‘, London

Границите на Македонија во древноста на запад завршуваат до Јадранско Море. На север зафаќаат и дел од денешен Космет.   Извор: Збирка David Rumsey

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) - ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London
Posted in А9.1 Слика и посока

1830_Society for the Diffusion of Useful Knowledge (UK) – ’Ancient Macedonia, Thracia, Illyria, Moesia, and Dacia.‘, London

Ако древна Македонија била дел од Грција тогаш воопшто немало да биде претставувана одвоено на посебна карта со земјите со кои имала поблиски врски отколку со Грција.   Извор: Збирка David Rumsey

1865_A.J. Johnson - ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)
Posted in А9.1 Слика и посока

1865_A.J. Johnson – ’Austria, Turkey, Hungary, Macedonia.‘, New York (Johnson and Ward)

Американска карта за Австрија, Турција, Унгарија и Македонија. И во описот на картата Македонија е наброена покрај другите земји.   Извор: Збирка David Rumsey