Оддел: А11 Светска историја

1877_J. D. O'Connor - ’History of Turkey‘, Chicago
Posted in А11.1 Слика и посока

1877_J. D. O’Connor – ’History of Turkey‘, Chicago

„…Бугарија … Бугарите општо се сметани за Угриски народ, поврзани со Унгарскиот, но зборуваат Словенски јазик кој тие го научиле после нивното доаѓање на запад. … Румелија … Жителите се расна мешавина или поточно мешавина од раси, Грци, Романизирани Грци или Грко-Романци, Грцизирани Словени, Македонци, Бугари, Срби и Турци. Некои прават Румелија да се совпаѓа со голема Тракија, погоре означена,…

1100-1250_Robert Fossier - ’The Cambridge illustrated history of the Middle Ages‘, Cambridge
Posted in А11.1 Слика и посока

1100-1250_Robert Fossier – ’The Cambridge illustrated history of the Middle Ages‘, Cambridge

„… Во времето на првиот Нормански напад на Албанија, ние веќе најдуваме од Македонски Словени, Турци, Сарацени, Руски Варангинци и Нормански контингенти во царската војска. …“ Посочил: Пољакот од Македонија

1084_Orderic Vitalis - ’The Ecclesiastical History of England and Normandy‘, vol.II, London
Posted in А11.1 Слика и посока

1084_Orderic Vitalis – ’The Ecclesiastical History of England and Normandy‘, vol.II, London

„… Во меѓувреме, граѓаните на Дурацо, земајќи во сметка дека Норманите продреа длабоко во Бугарија и имаа одземено со силата на оружјето неколку покраини од Византиското царство, и како што беа целосно отсечени од добивање припомош од Тракијците, МАКЕДОНЦИТЕ и сите нивни соседи, започнаа да ја губат самодовербата и се советуваа меѓу себе како би можеле најдобро да избегаат од…

0813+_Лав Граматик, летопис
Posted in А11.2 Само слика

0813+_Лав Граматик, летопис

Опис на разни настани во кои Македонците успешно се соочиле со Бугарите и Хуните. Посочил: Пољакот од Македонија

1927_Николлй Дурново - 'Введение в Историю Русского Язика', част 1, Брно
Posted in А11.1 Слика и посока

1927_Николлй Дурново – ‘Введение в Историю Русского Язика’, част 1, Брно

Македонскиот најблизок до првичниот кирило-методиевски јазик. Посочил: Poljakot od Makedonija

2013.12.01_Keith Brown - 'Loyal Unto Death - Trust and Terror in Revolutionary Macedonia'
Posted in А11.1 Слика и посока

2013.12.01_Keith Brown – ‘Loyal Unto Death – Trust and Terror in Revolutionary Macedonia’

Пренесени зборови на Гоце Делчев: „… Ние Македонците имаме многу непријатели и мораме да се бориме со сите од каде и да доаѓаат. Првенствено, врховистите се наши непријатели. Тие се лојални слуги на Кралот Фердинанд и иако се Македонци не работат за Македонија, туку за него. …“ Посочил: Слобода или Смрт

1913_Georges Gaulis - 'La Ruine D’Un Empire', Paris
Posted in А11.1 Слика и посока

1913_Georges Gaulis – ‘La Ruine D’Un Empire’, Paris

„… Еден Македонец од Софија, Ѓорѓи Делчев велеше… Движењето е македонско, а не бугарско. [Македонците] ја истакнуваа својата улога – како слободниот дух на Македонецот да можеше да го стори тоа без туѓи влијанија. …” Посочил: Слобода или Смрт

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia
Posted in А11.2 Само слика

1878~_The inhabitants of Thrace and of Macedonia

„… Македонците и Грците често пати се креваа на оружје против Портата и нивното подредување на дивите орди од Албанците, од пред дваесет години, не се чини дека влијаело на старата омраза. …“

1821-1833 « 1973_Douglas Dakin - 'The Greek Struggle for Independence 1821-1833'
Posted in А11.1 Слика и посока

1821-1833 « 1973_Douglas Dakin – ‘The Greek Struggle for Independence 1821-1833’

„… Овие трупи беа поддржани од нерегуларна коњаница, која вклучуваше Срби, Бугари и Македонци, под водство на Хаџихристос …“ Извор: google books

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann - 'The Penguin Atlas of World History'
Posted in А11.3 Само посока

1964_Hermann Kinder & Werner Hilgemann – ‘The Penguin Atlas of World History’

Германец кој Хомеровиот јазик го нарекува Македонски. Од него настанале Рускиот, Хрватскиот, Полскиот, Српскиот, Словачкиот, Бугарскиот и други јазици кои се познати како словенски јазици, ЗАСНОВАНИ НА МАКЕДОНСКИОТ. Словенскиот јазик ЗАСНОВАН НА МАКЕДОНСКИОТ, станал јазик на Словенските цркви и пишуван јазик на Балканот и сите Словени.

1601_P. Melanchthone & C. Peucero - 'Chronicon Carionis', Bernae
Posted in А11.1 Слика и посока

1601_P. Melanchthone & C. Peucero – ‘Chronicon Carionis’, Bernae

Еден Летопис од 1601 година каде се споменати Македонците како одделен народ од Бугарите и Трибалите (Србите). Посочил: Dragan Markoski

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. - 'The Bogomils', Cambridge
Posted in А11.1 Слика и посока

1000~ « 1948_Dmitri Obolensky M.A. Ph.D. – ‘The Bogomils’, Cambridge

„… Самоиловото име е скоро целосно отсутно од Бугарската Православна книжевност и секогаш е опколено со завеса на резервираност. Објаснувањето за овој факт можеби лежи во позицијата на Бугарската Црква во Самоиловото Македонско Царство. …“   Посочил: Види Види

1699_Various author - 'The History of the Works of the Learned'
Posted in А11.1 Слика и посока

1699.02_Several authors ‘The history of the works of the learned’, London

Саксонците и Фризијците биле две сојузнички племиња, населени во северна Европа: Саксонија, Фризија и Велика Британија, се смета дека биле старогермански племиња. Но според авторите на оваа книга, пред да се населат меѓу другите германски народи во Европа, тие порано се нарекувале себе си Македонци. Писателот тврди дека тие дошле од Индија во Европа како остатоци од македонската војска на…

0802-0867 « 1912_J.B. Bury - 'A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802–867)'
Posted in А11.1 Слика и посока

0802-0867 « 1912_J.B. Bury – ‘A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Accession of Basil I (A. D. 802–867)’

„… Има мислења дека Македонските Словени веќе поседувале азбука која тие ја употребувале за потребите на секојдневниот живот и тоа што Константин (св. Кирил) го направил било да го преработи писмото и да го заокружи (комплетира) за поточно обработување на звуците од Словенскиот говор, со некои дополнителни знаци (симболи) кои тој ги примил од Еврејскиот и Самарјанскиот …“ „… It…

1942_Frederic W.L. Kovacs - 'The untamed Balkans', p56.
Posted in А11.3 Само посока

1942_Frederic W.L. Kovacs – ‘The untamed Balkans’, p56.

Жителите [на Македонија] се мешавина од народи, мнозинството Славјани. Македонските наречја не припаѓаат ниту на српските, ниту на бугарските јазици. Тие сочинуваат некој вид на врска помеѓу овие две гранки од јужнославјанското семејство на јазици. Србите, го нарекуваат македонскиот јазик ‘јужносрпски’; Грците тврдат дека Македонците се само „Славјанозвучни“ мислејќи славјано говорни Грци; а Бугарите тврдат дека Македонците се чисти Бугари….